Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
rov@higa

VAOVAO TSARA HO FANTATRA (30/08/11)

30 Août 2011, 21:27pm

Publié par rovahiga

http://tiatanindrazana.com/uploads/raiamandreny_mijoro_(5).jpg

 

 

Diso fanantenana ny Raiamandreny Mijoro Tsy tonga ny Ankolafy 3, nivoaka ny trano ny V6

http://tiatanindrazana.com/pages/modules.php?id=5131&idcat=2&une=1

Vao niandoha dia efa nisavoritaka sahady ny fihaonana fanelanelanana, fampihavanana nokarakarain’ny Raimandreny Mijoro teny amin’ny CCI Ivato.

Samy nahatsapa ny rehetra omaly fa tsy hitondra inona loatra fa toa karazan’ny famerezan-dia sy fandaniana andro sy vola fotsiny ihany izany fivoriana izany. Ireo ankolafy tokony hampihaonina sy hampihavanina aza samy tsy nisy tonga teny an-toerana, dia ny avy ao amin’ny Ankolafy telo. Ireo vondrona politika 6 nametraka ny dina repoblikanina indray dia nisintaka nivoaka ny trano fivoriana. Tsy tonga teny an-toerana ihany koa ny avy amin’ny FFKM sy ireo masoivoho vahiny miasa sy monina eto amintsika izay samy nomena fanasana avokoa. Nahitsy moa ny tenin’ireo fikambanana politika 6 momba ny resaka fampihavanana kasain’ny Raiamandreny Mijoro hatao.

“Tokony hojeren’ity farany akaiky aloha ny disadisa eo aminy sy ny FFKM ary ny Cnosc vao miroso hampihavana ny hafa izy ireo”. Raha ny fantatra tokoa manko dia ny Cnosc no efa nahazo ny fankatoavan’ny maro an’isa, hatramin’ny iraisam-pirenena hitarika ny dinika eo amin’ny samy Malagasy hikatsaham-bahaolana kanefa tamin’ity asan’ny Raimandreny Mijoro ity dia karazana mpandray anjara tsotra fotsiny ihany ity vondron’ny fiarahamonim-pirenena ity. Ankoatra ireo nisintaka sy tsy tonga voatanisa teo ambony ireo dia tsy hita teny an-toerana ihany koa na ny profesora Raymond Ranjeva izay manana ny Vonjy Aina, ary miara-mitarika ny hetsiky ny olon-tsotra na i Fetison Rakoto Andrianirina, nanao ny “Paix des braves”. Araka izany dia tsy dia antenaina loatra amin’izay ho famahana olana ity fihaonana eny Ivato nanomboka omaly ka hifarana anio ity.

 

Vitsy sisa sahy manakana ny fiverenan'ny Filoha RAVALOMANANA (+vidéo)

http://collectif-gtt.org/

"Tsy atoro fa hita" ny fijalian'ny vahoaka Malagasy vokatr'izao krizy izao. Raha roa taona lasa izay dia nanampy ny mpanongam-panjakana ny ankamaroan'ny mpanao politika Malagasy ankehitriny kosa dia nivadika ny rasa. Maro no efa tonga saina ka manaiky fa ny fiverenan'ny Filoha RAVALOMANANA Marc dia hitondra fahatoniana vaovao ahafahana mizotra mankany amin'ny famahana hainagana ny krizy. Ny ankamaroan'ny vahoaka dia mahatsiaro ny filaminan-tsaina rehefa maintso ahitra vokatry ny politika mahomby napetraky ny fitondrana notarihin'ny Filoham-pirenena RAVALOMANANA.

Sary androany 

Tsy manadino ihany koa ny fanamorana ny fazahoana fitsaboana sy ny fampianarana ny zaza Malagasy ny vahoaka ka mitaky ny fiverenan'izany. Diso fanantenan tamin'ny "balaoasy" nataon'i TGV manko ireo izay notarihiny tamin'ny 2009 ka mahatsiaro tena ary miverina amin'ny lalana mazava ankehitriny. Marina fa nisy ny lesoka tamin'ny fisafidianana ny mpiara-miasa tamin'ny Filoha RAVALOMANANA ary efa hitan'ireo mpitari-tolona ny hanarenana izany araky ny nambaran'ny Depiote Zafilahy Stanislas. Nampanantena ny tenany fa hiaraka amin'ny Filoham-pirenena izy ireo hijery ny hanarenana haingana ny Firenena amin'ny fotoana hiverenany eto Madagasikara.

 

Fampihavanam-pirenena Lasa kajikajy politika

http://tiatanindrazana.com/pages/modules.php?id=5125&idcat=2

Manomboka miantsoantso fampihavanana indray tato ho ato izay ny ankamaroan’ny mpanao politika, nisy mihitsy ireo milaza fa izany aloha no tokony hirosoana izay vao soniavina ilay sori-dalana ary atsangana amin’izay ny tetezamita iaraha-mitantana. Tena finiavana handamina ny krizy sy ny firenena ve izany sa kajikajy politika fotsiny ? Izay izao no manitikitika ny maro. Raha vao miresaka fampihavanana mantsy dia tsy maintsy tafiditra ao ny famotsoran-keloka, izay tena ilain’ny mpanao politika maro satria raha voaheloka dia tsy afaka milatsaka hofidiana amin’ny fifidianana rehetra. Lohalisitra amin’izany mila famotsoran-keloka izany i Voninahitsy Eugène, mpikambana CT no sady mpitarika ny vondrona Les AS ary anisan’ireo nanasonia ny dina repoblikanina.

Mety ho noho izay angamba no mahatonga azy mivadi-dela sy manomboka manakiana mafy ny fihetsiky ny FAT izay tsy fantatra intsony na mandroso na mihemotra. Araka ny tsiliantsofina re dia efa hatramin’ny 2009 no nanantena famotsoran-keloka ireo gadra politika navoakan’ny FAT saingy nanao be mareina na mody fanina tamin’io resaka io ny FAT. Azony natao tsara anefa ny namoaka famotsoran-keloka tamin’ny alalan’ny didy hitsivolana, ho an’ireo mpanao politika ireo. Ankehitriny dia leon’ny miandry izy ireo, ka mandon-databatra amin’izay. Raha tsy hanao zavatra i Andry Rajoelina dia tsy mahamenatra ireo mpanao politika ireo mihitsy ny hanatevin-daharana ny Magro ka izay vao ho raharaha ny an’ny FAT satria ny ao an-dapa izany sisa no manohana ny fanjakana. Koa raha mamerimberina ny maha zava-dehibe ny hanaovana ny fampihavanam-pirenena miaraka amin’ny ankolafy rehetra ny mpanao politika ankehitriny dia mety efa misy kajy matotra ao ambadik’izay fa tsy hoe nilatsahan’ny fanahy masina tampoka izy ireo ka tena niova fo marina !

 

Magro Behoririka Miantso ny Troïka handray andraikitra

http://tiatanindrazana.com/pages/modules.php?id=5128&idcat=2

“Efa mahantra loatra ny vahoaka ry Troika ka raiso ny andraikitrareo, tanteraho ilay tapaka tany Sandton ary sazio ireo miziriziry”, hoy ny depiote Mamitiana Ravelonanosy tao amin’ny Magro Behoririka omaly. Ohatra ny efa miseho daholo ny “indice extreme” rehetra, hoy ny Pasitera Edourd Tsarahame, nanohy izay. Tamin’ny Afrobasket no ohatra voalohany, hoy izy. Misy mpitondra ve eto sa matahotra “indice extreme” ? Tantely amam-bahona ny fiainana nefa mbola misy mikiry mivory sy misakafo be eny Ivato. Nanohy izany i Ignace tamin’ny hoe : “hay ve ny manongam-panjakana ka matahotra haongana e !”. Izy ihany no namaly fa “tsy hanongana izahay, satria tsy fanjakana io fa hanala kosa satria izany no hahazoana fankatoavana iraisam-pirenena”. Mikasika ny famoriana ireo vondrona politika ataon’ny Raiamandreny Mijoro eny Ivato indray dia tsotra ny teny re tao amin’ny Magro dia ny hoe, aleo ho hitan’ny zafiny eo !

 

Andrankandran-dava !

http://tiatanindrazana.com/pages/modules.php?id=5124&idcat=4  

Andrankandrana ! Izay no azo anambarana ny fihaonana notanterahan’ny Raiamandreny Mijoro teny Ivato omaly sy anio, satria tsy nisy ny tena hoe adihevitra sy fanazavan-kevitra matotra sy mivaingana, ary ireo mpizaika koa aza tsy mahasolotena velively ny tontolo politika ary tsy mahatapa-kevitra.

Tsy sanatria fanohanana be fahatany ny nambaran’Atoa Fetison Rakoto Andrianirina fa mitombina tsara mihitsy ilay filazana hoe tokony hampivondrona ny hery aloha ny mpanelanelana mamaritra paikady mazava hitondrana ny dinika izay vao miantso ireo hery politika, fa raha mbola andrankandrana tahaka izao foana no atao dia tsy hisy asa ho vita izany mihitsy eto. Mitombina koa izany ho an’ny Cnosc, izay mieritreritra ny hikarakara dinika koa, dia efa azo antoka fa tsy ho avy ao indray ny mpanohana ny FAT, dia tsy mety ihany ny resaka. Mazava anefa izao fa tsy maintsy tetezamita iaraha-mitantana no ajoro eto izay vao hovoavaha miandalana ny krizy fa raha mbola ny fitondran’ankolafy tokana tahaka izao ihany no tohizana dia mandavaka ny fasana ilevenany ny FAT ary hihena ny mpanara-dia an’i Andry Rajoelina. 

Raha tena mahay politika ny filohan’ny FAT tsy ho sarotra aminy ny hahalala fa tsy tompon’ny hery intsony izy ary tsy afaka ny hihambo manoloana ny hafa. Raha tany amin’ny 2009 tany mantsy dia azo nambara fa natanjaka ny fitondrana tetezamita, ary niafina fa tsy sahy niseho nivantana ny mpanohitra. Amin’izao fotoana anefa dia na ireo ao anatin’ny fitondrana aza efa mizara ny heviny ary misy mihitsy no toa manomboka mitovy fomba fijery amin’ny Ankolafy 3 ary manaiky ny hodian-dRavalomanana. Efa fiovana goavana izany ary tsy mbola azo noeritreretina mihitsy tamin’ny volana martsa tamin’ity taona ity raha natsangana ilay hoe governemantan’ny firaisam-pirenena. Voafatotry ny paikady politikany i Andry Rajoelina ary tena diso «départ» araka ny fomba fiteny raha ny fahitan’ny besinimaro azy.

Tany am-boalohany izy dia efa tokony ho nisafidy mazava hoe tonga dia atao daholo ve ny fifidianana na ahoana na ahoana fitrangany eo, na hiandry ny vokatry ny fanelanelanana iraisam-prenena aloha vao miroso amin’izany. Ankehiriny, sady kitoatoa ny fanomanana ny fifidianana no tsy nahitam-bokany mazava ny fanelanelanana sy ny fisian’ny sori-dalana. Ny vahoaka anefa miha sahirana isan’andro ary tena miandry vasoka am-pitoerana eo, izay no voka-dratsin’ilay andrankandrana natao teto. Tsy misy mihitsy ny vahaolana mba mitombina naroson’ny fitondrana tetezamita fa dia mamono afo sy mamono vorona no tena nandanian’andro teto. «Ultimatum» isaky ny mihetsika, tsy hita akory anefa izay tena vokany. Dia ho hita eo indray ny hambaran’ny FAT amin’ny faran’ny volana, raha toa ka tsy mbola mamoaka daty hanasoniavana ilay sori-dalana ny sehatra iraisam-pirenena ! Hanao fifidianana ve sa hanova governemanta sa hanampy ny mpikambana eny amin’ny Parlemanta ? Inona foana ity fifampiantsoana ireo be galona ao amin’ny foloalindahy ity ? Tena mitombina marina ve ilay resaka fanonganam-panjakana sa mitady ny haka fahefana ny miaramila satria ela fidona ny mpanao politika ?

 

Vaovao tapatapany androany

·         30/08/2011 - 09:37 : Notafihan'ny jiolahy tao amin'ny hotely misy azy ny fianakaviana iray mpivarotra finday avo lenta ary mpiambina roa no maty tamin'izany.

·         30/08/2011 - 09:34 : Nahalasa saina ny maro ny hetsika ara-pilazantsara narahina seho notontosaina tao Antsirabe ny zoma 26 aogositra 2011 teo fa dia goavana sy nandaniam-bola be tokoa tamin'ny alalan'ny dokambarotra sy ny peta-drindrina .

·         30/08/2011 - 09:32 : Manizingizina ny lehiben'ny faritra Amoron'i Mania Josoa Maminirina fa ny firosoana amin'ny fifidianana ihany no vahaolana amin'ity krizy ity.

·         30/08/2011 - 09:26 : Manomboka miantsoantso fampihavanana indray tato ho ato ny akamaroan'ny mpanao politika.

                                

Mbola misy ny fampitahorana mpitari-tolona (+vidéo)

http://collectif-gtt.org/content/29082011-mbola-misy-ny-fampitahorana-mpitari-tolona-vid-o

Mandeha ny resaka ankehitriny fa misy indray ny “liste noire” mirakitra ny anaran’ireo mpitari-tolona ary voalaza fa “hatao amin’ny fanaovana azy” ireo olona ireo ato ho ato. Ny hetsika indroa Sabotsy natao teo amin’ny Kianjan’ny Finoana dia nahafahana nandrefy ny fahefana eo ampelatanan’ny vahoaka ary nahitana maso  ny mety miandry ny FATE amin’ny fahatongavan’ny Filoha RAVALOMANANA sy ireo seitany rehetra. Tsy tokony miantehatra amin’ny fahatsoram-pon’ny vahoaka mpandala ny ara-dalàna arak’izany ny FATE satria “tsy resy tsy akory ny olo-mangina” hoy ny fahendrena Malagasy.

Sary Magro androany 

Nambaran’I Guy Maxime Ralaiseheno fa “afaka miatrika ny zava-misy rehetra ny vahoaka fa aoka tsy hifandrahona lava”. Nanteriny koa fa noho ny fanajana ny fanapahan-kevitra eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena sy ny fankatoavana ireo Filoham-pirenena voafidim-bahoaka no tsy mampitroatra ny Malagasy mandala ny ara-dalàna amin’izao fotoana izao.

 

Fikaonan-doha teny Ivato:

Nitsoaka an-daharana ireo mpandray anjara

http://www.gazetiko.mg/gazetiko/
Na tsy namaly ny antso aza dia isan’ireo nahazo fanasana ihany koa ny avy amin’ny fiarahamonim-pirenena CNOSC, ny FFKM ary ny tafika.
Nisokatra nanomboka omaly, teny amin’ny trano fivoriana iraisam-pirenena (CCI) Ivato, ny fikaonan-doham-pirenena mikasika ny fampiharana ny Soridalana hivoahana amin’ny krizy eto Madagasikara izay karakarain’ny Raiamandreny Mijoro sy ny fikambanana Finoana. Raha  ireo vondrona politika 11  no nasain’ny mpikarakara avy ao amin’ny Raiamandreny Mijoro dia vitsy tamin’izy ireo ihany no namaly ny antso ka tafiditra tao anatin’izany ireo vondrona enina avy ao amin’ny Dina Repoblikana. Taorian’ny kabary fanokanana anefa dia nivoaka ny efitrano ireto farany. Araka ny fanazavan’Atoa Voninahitsy Jean Eugène, tamin’ny mpanao gazety dia « karazany mandeha ila ihany ity fivoriana ity satria raha fampihavanana eo amin’ny samy Malagasy no notadiavina dia tsy tonga akory ny avy ao amin’ny Ankolafy Telo ». Etsy andanin’izany hoy izy « mbola ao anatin’ny fahoriana tanteraka ny firenena ka tsara raha hahemotra ity fikaonan-doham-pirenena ity ». Amin’ireto vondrona politika enina ireto moa dia « tokony hiandry ny fahatongavan’ny Troïka ny famahana ny olana rehetra ».
Asam-baomiera
Fa na teo aza izany, niroso hatrany tamin’ny fivoriana ireo mpikarakara. Ho an’ny andron’ny omaly dia ny asam-baomiera no tena nifantohan’ny fotoana. Nozarain’ izy ireo ho vaomiera telo mazava tsara ny fandinihana ireo andalana miisa 44 tao anatin’ny Soridalana. Tsara ny manamarika fa ilay Soridalana natao rangopohy tamin’ny volana martsa, miampy ny fanitsiana nataon’i Tomaz Salomao ity dinihin’ireo mpandray anjara teny Ivato ity. Noho ny zava-misy eto amin’ny firenena dia hitohy ary hifarana anio maraina ity fikaonan-doham-pirenena, karakarain’ny Raiamandreny Mijoro sy ny fikambanana Finoana ity.

Commenter cet article