Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
rov@higa

HAFATRA AVY AMIN’NY PDT FETISON RAKOTO ANDRIANIRINA

9 Décembre 2010, 16:25pm

Publié par Fovde

 

http://collectif-gtt.org/file/imagecache/small/fg/alt/ANOSY-01-12-10/IMGP3475.JPG

http://www.fovde.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=34:hafatra-avy-amin’ny-pdt-fetison-rakoto-andrianirina

Ry Malagasy tia tanindrazana,Miarahaba antsika malagasy mpiara-dia tafahoana indray eto amin’ity kianja ity. Na dia tsy afa-mifanatri-tava aza isika, mihaona an’eritreritra noho ny tolona iaraha-manana dia ny fikarohana vahaolana ivoahan’ny firenena amin’izao krizy izao.

Hararaotiko etoana ny misaotra sy mankasitraka ireo malagasy tsy mitsahatra mampahery amin’ny alalan’ny vavaka, manohana anay tsy ho kivy.Tsaroana tokoa fa eo andamosinay ianareo miara-mizaka ny mafy aminay.Tsy very maina akory ny fanohananareo sy ny fampaherezanareo anay fa fanoitra mampitraka sy mampijoro, haneho fahavononana hatrany hikaro-bahaolana mahomby ho an’ny firenena.Koa amin’ny anaran’ny tenako Rakoto Andrianirina Fetison sy izy mirahalahy miara-voatazona amiko, Député Zafilahy Stanislas sy Pasitera Tsarahame Edouard, no ankasitrahana ny malagasy.Noporofointsika ny fifankatiavana misy eo amintsika.Nosedrainareo ny fisamborana sy ny herisetra nampiharin’ireo mpitandro filaminana.Nijoro hatrany anefa ianareo na dia teo aza izany.Novidianay lafo koa anefa izany fitiavanay anareo izany sy ny fijoroanay hiaro ny rariny. Tsy ataontsika mahakivy anefa izany satria ny marina tsy mba maty.Hita koa anefa izao fa mila harindra ny fitondratsika ny tolona.Tsy afaka manao izay saim-patantsika isika fa manjary miteraka savorovoro ao aminareo ka mametraka anareo eo anatrehan’ny toe-javatra mety hampidi-kizo sy hampijaly anareo.Efa natambatry ny tanjona iombonana isika dia ny fiverenana amin’ny ara-dalàna sy ny fampodiana an’ireo lasa nonina tsy fidiny any ivelany, ary ao anatin’izany ny filoha roa lahy dia Ratsiraka Didier sy Ravalomanana Marc.Ilain’ny firenentsika ny fitoniana ara-politika, koa tsy vahaolana velively ny fanakanana ny hafa tsy hiteny, ny fisamborana sy ny fanagadrana, ny fampihorohoroana izay tsy mitondra afa tsy fisaraham-bazana, disadisa ary indrindra fifankahalana.Izany indrindra no hisintonako ny saintsika tsy hiroboka ao anatin’ny fifankahalana ka hanome toerana ny valifaty fa vao mainka mampihitsoka ny firenena izany.Mila ny fahendren’ny Malagasy ny firenena, ilay fahendrena mandala fihavanana, fiaraha-midinika, fiaraha-mientana.Miantso ny miaramila noho izany hanaja hatrany ny tarigetrany ka tsy ho voazarazara ary ilaina mihitsy ny hisian’ny fihaonamben’ny tafika hamitranana fihavanana.Tena sarotra ny lalana diavin’ny firenena ankehitriny.Andraikitrao, andraikitry ny tsirairay ny mijoro, tahak’izao ataonareo izao, hiaro sy hisakana ny ratsy mety hanimba ny firenena.Ny hery re tsy mahaleo ny fanahy, koa am-pahendrena mandrakariva no ikatsahantsika vahaolana ivoahan’ny firenena.Alao hery ary ê ! Mahereza daholo.Fetison Rakoto Andrianirina.

 

HAFATRA AVY AMIN’NY PDT FETISON RAKOTO ANDRIANIRINAFilohan’ny Delegasionin’ny Ankolafy Ravalomanana

Commenter cet article