Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
rov@higa

GTT International Paris: Fanambarana

18 Novembre 2011, 09:45am

Publié par GTT International Paris

http://www.tananews.com/wp-content/uploads/2011/11/GTT-002.jpg

 

 

FANAMBARANA
 
Mba ho fampiasana ny mangarahara noho ny toe-draharahara sy ny zava-misy any antanindrazana sy ny fanakorotanana ny mpanaraka an’ i Filoha Marc Ravalomanana satria ny « teny toa ny atody ka raha foy manan’elatra » ary mba hialana « ny ahiahy tsy hiavanana » dia tianay ny manao izao fanambarana manaraka izao :
1) Ny « GTT International » dia teto Paris no namoronana ny fikambanana ary ny anarana dia tapaka fa ha-rovana ao amin’ny « INPI » izay natao ny 18/09/2009 ary mitondra ny laharana faha « 3677129 » mba hia-lana ny olana mety hitranga amin’ny fampiasana ny anarana tsy ara-drariny sy ny hitsiny. Ary izahay Paris no « mandataire » ny anarana ao amin’ ny « INPI ».
2) Ny fikambanana « GTT International » dia nitsangana noho ny fanonganam-pajakana nisy tamin’ny taona 2009 ka nahalasa sesi-tany ny Filoha Marc Ravalomanana. Ary nohon’ny fangatahin’ny mpikambana re-hetra dia nosoratana ara-dalàna ny fikambanana ny 08/08/2010. Ary mba hampiasana ny mangarahara hialana ny olana mety hitranga dia nasiana ny fametrahana ny tarigetra an-tsoratra izay ho tratrarina dia :
- Famerenena ny ara-dalàna
- Fodian’ny Filoha Marc Ravalomanana
- Fanohanana azy amin’ny fifidianana.
3) Ny « GTT International » dia manohana tanteraka ny Filoha Marc Ravalomanana tsy misy takalony ary tsy misy fepetra. Noho izany dia manaja ny teniny ary manaraka ny toro-marika izay homeny satria izy no mahalala tsara ny fomba fiasan’ny « SADC » sy « TROIKA izay mifanerasera aminy matetika ka hahitany izay tokony mety ho atao. Noho izany ny fanapaha-keviny dia tokony harahina sy tanterahina. Ary ny mpi-tolona manaraka azy rehetra dia tokony hametraka fitokisana tanteraka aminy sy ny fomba hitondrany izany.
4) Izahay dia manamafy fa ny « GTT International » dia tsy antoko politika. Noho izany dia miaraka amin’ireo rehetra manohana sy manaraka ny Filoha Marc Ravalomanana tsy an-kanavaka. Ary izahay dia mitaky ny fanatanterahana antsakany sy andavany ny soridalana vita sonia sy ny fampiharana tsy misy atak’andro ny andininy faha-20 dia ny fodian’ny Filoha Marc Ravalomanana sy ny famoahana ireo gadra politika ary ny fanomeza-dalana ireo haino aman-jery rehetra tsy nomena halalana intsony nandritry ny kirizy ho porofon’ny fitoniana antoky ny filaminana.
5) Izahay dia manameloka tanteraka ny herisetra rehetra sy izay rehetra tsy ara-dalàna na iza na iza no manao izany na inona na inona antony.
Ary tianay ny mampatsiahy ny mpanao politika rehetra fa ny fanatanterahina ny soridalana vita sonia antsa-kany sy andavany irery ihany no hitondra amin’ ny tena filaminana. Ary indrindra indrindra ny fanatantera-hina ny andininy faha-20 tsy misy atak’andro alohan’ ny zavatra rehetra. Fantatrareo fa :


« Vero notaigena-pody ny vahoaka malagasy, tsy folaka fa mandefitra  »


Koa mampitandrina anareo mpanao politika rehetra izahay fa raha tsy tanteraka, alohan’ny hitsanganan’ireo vondrona CST sy CT, ny andininy faha-20 ny soridalana vita sonia dia hitarika ny vahoaka hivoaka eny ada-lam-be amin’izay izahay miaraka amin’ireo mpitarika rehetra tsy mankasitraka intsony ny fanaovana tsinot-sinona ny hetaheta sy ny safidim-bahoaka. Ary ianareo irery ihany no ho tompon’andraikitra mivantana amin’izay mety ho vokatr’izany rehetra.

 

 

http://www.tananews.com/wp-content/uploads/2011/11/GTT-002.jpg

 

Identification R.N.A. : W932003423 No de parution : 20100045 N° marque déposée INPI : 09/3677129
Siège social : 18, avenue Louis Blanc, 93420 Villepinte

 

Source:  http://www.tananews.com/2011/11/le-gtt-menace-de-descendre-dans-les-rues/ 

Commenter cet article