Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
rov@higa

Fanambaran'ny Masoivoho Amerikana

13 Décembre 2011, 21:21pm

Publié par rovahiga

http://unitedstatesofamerica.u.n.pic.centerblog.net/u5junoc0.jpg

 

 

http://www.antananarivo.usembassy.gov/embassy_news/masoivoho-amerikana-mikajy-ny-tontolo-iainana/13-desambra-2011--fanambaranny-masoivoho-amerikana.html

Tamin’alahelo no nanamarihan’ny Masoivohon’i Etazonia ny nitateran’ny mpampahalala vaovao ny fanamarihana voalaza fa nataon’ny mpikambana sasany ao amin’ny Fahefana Avon’ny Tetezamita, izay toa milaza fa mikasa ny hampitombo ny fanampiana omeny an’i Madagasikara i Etazonia.   Raha nisy nanao tokoa izany fanamarihana izany dia ambara etoana fa tsy nialohavana fifampidinihana tamin’ny Governemanta amerikana mihitsy izany ary tsy ahitana taratra ny politika sy lamina arahan’i Etazonia ankehitriny; i Etazonia dia tsy mbola nampanantena ny hampitombo ny fanampiana avy aminy vokatr’ireo fifanarahana politika farany teo. 

 

Vonona hatrany i Etazonia hanohana ny ezaky ny SADC hikatsahana vahaolana politika heken’ny ankamaroan’ireo tena mpandray anjara Malagasy sy ny fiaraha-monina iraisam-pirenena.  Hevi-dravina ihany ny filazana fa mety hitombo ny fanampiana avy amin’i Etazonia; ary ny Governemanta amerikana mihitsy no hanao fanambarana raha misy fiovana mikasika ny fanampiana avy aminy na ny habetsaky ny fanampiana, toa izany koa ny vaovao mikasika ny fanekena ny fitondrana mijoro, ny famaritana na fanafoanana sazy ary ny fanolorana na fampihantonana ny vola fanohanana.  Samy manana ny fiandrianany na ny firenena na ny fikambanana iraisam-pirenena amin’ny fanapahan-kevitra mikasika ny sehatra toa izany.  Tsy mitsahatra miara-miasa amin’ireo mpiara-miombon’antoka aminay izahay hanaovana izay ezaka hitondra mankany amin’ny fifidianana hekena eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena sy ny famerenana ny fitondrana manaraka ny lalàm-panorenana eto Madagasikara. Eo am-piandrasana izany dia tsy mihozongozona mihitsy ny fahavononanay hanampy ny Malagasy. 

Manara-maso akaiky ny fivoatry ny toe-draharaha eto Madagasikara i Etazonia. Rehefa tafapetraka ny fitondrana ara-dalàna, voafidy tamin’ny fomba demokratika sady manaja ny zon’olombelona sy ny fanjakana tan-dalàna, dia hodinihinay amin’izay ny famerenana ireo fandaharana tsy mifototra amin’ny fanampiana mivantana ny mponina sy ireo fandaharana hafa rehefa ilaina. 

 

Mbola i Etazonia ihany no firenena mpanohana mivantana lehibe indrindra ho an’i Madagasikara, ary hatramin’ny famindram-pahefana tsy nifanaraka tamin’ny lalàm-panorenana nitranga tamin’ny taona 2009, dia nampitomboin’i Etazonia ny fanampiany ho an’i Madagasikara. Ho an’ny taona 2011 ohatra dia nitentina nihoatra ny 144 lavitrisa Ariary (72 tapitrisa Dolara) ny tenti-bidin’ireo fandaharan’ny USAID hiadiana amin’ny hanoanana sy ny aretina (oh: tazomoka na aretin-tratra).

Commenter cet article