Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
rov@higa

COMMUNIQUE: PLATE-FORME DE CONCERTATION DES AGENTS PUBLICS DE L’ETAT

28 Mars 2011, 19:50pm

Publié par GTT International

 

http://3.bp.blogspot.com/_n_2MMK4gZKw/TMGWIKOzjgI/AAAAAAAAAHw/k8v44K_edRw/S229/Logo_(Baner)_GTTgeDEFINITIF.png

 

http://gtt-international.blogspot.com/

 

 Manoloana ny trangan-javatra tsy niseho tamin’ny Zoma 11 Martsa 2011, mikasika ny tolona ho famahana ny krizy, dia ny fisintahan’ny mpitarika sasantsasany nanaraka an’Atoa RAKOTOARISON Yves Aimé tato amin’ny firehana « RAVALOMANANA », sy ireo momba azy, izay lasa nivadika any amin’ny firehana « RAJOELINA »,

 

Dia nanao fivoriam-be tsy ara-potoana ny mpikambana ato amin’ny « Plate-forme de Concertation des Agents Publics de l’Etat (PCAPE), ka manao izao fanambarana manaraka izao :

 

1°) Ireo filohandohany enina tato amin’ny PCAPE izay nanara-dia an’Atoa Yves Aimé, dia nandeha tamin’ny anarany manokana tsirairay avy, fa tsy tamin’ny anaran’ny PCAPE velively.

 

2°) Arakan y fehiteny nataon’Atoa RANDRIANARIVONIZANDRINY Celestin tamin’ny fivoriana natrehiny farany ny Alakamisy 10 Martsa 2011, izay nanambarany mazava fa tongan y tsotsorimamba isarahana,

 

DIA

 

Manambara mazava ho ren-tany ren-danitra izahay fa efa nanala tena tsy ho mpikambana ato @ PCAPE intsony hatramin’ny vaninandron’ny Alakamisy 10 Martsa 2011, ireto olona voalaza anarana manaraka ireto :

 

Atoa isany : RANDRIANARIVONIZANDRINY Celestin (Mpandrindra Nasionaly teo aloha)

 

ROBSON MANAHIRANA Jean de la Croix (Mpandrindra Nasionaly teo aloha)

 

RAMAHANDRY TSIRAVA Maurice (Sekretera jeneraly teo aloha)

 

RABEMANANTSOA Charles (Mpitam-bola teo aloha)

 

RAKOTOMENA André Guy (Mpanolotsaina teo aloha)

 

RAKOTOMAHARO Claire (Mpanolotsaina teo aloha)

 

NOHO IZANY

 

Dia tsy mahazo mampiantso fivoriana amin’ny anaran’ny PCAPE intsony, na mampiasa izany anarana izany amin’ny lafin-javatra hafa rehetra izy ireo.

 

 

Androany faha-14 Martsa 2011

 

Amin’ny anaran’ny fivoriambe

 

Ny mpandrindra Nasionaly

 

 

RAFALIMANANA Alexis

 

Commenter cet article