Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
rov@higa

5 Février à PARIS POUR LE PRESIDENT ELU MARC RAVALOMANANA

29 Janvier 2011, 19:43pm

Publié par GTT International

5 Février: Rendez Vous à PARIS organisé par tous les GTTs qui soutiennent le président élu

Marc Ravalomanana

 

http://s1.lemde.fr/image/2009/10/28/546x273/1259617_3_e60a_l-ex-president-malgache-marc-ravalomanana-vit.jpg

 

2 taona izao, manohy ny asany ny mpandroba fahefana sy ny mpivarotra tanindrazana : famonoana ny Malagasy, fanapenam-bava ny Malagasy, fampidirana amponja tsy amin'antony, fanaovana herisetra sy horohoro, fanitsakitsahana ny zo maha olombelona sy ny hasin'ny firenena ary ny demokrasia.

 

Isika aty dilam-bato no andrandrain'ireo mpiray tanindrazana haneho eo anatrehan'izao tontolo izao ny horohoro sy ny fijalian'ny Malagasy noho ireo toetra mamohetra ireo.

 

Ny asabotsy 5 febroary ho avy izao : mila anao i Madagasikara hisolo vava ireo mpiray tanindrazana aminao, ireo ray aman-dreninao, ireo iray tampo aminao, ireo namanao any an-tanindrazana, ary ho an'ny taranakao. Inona àry no havalinao ?

 

Fotoana iray, ora vitsy no angatahiny aminao amin'izao taom-baovao izao. Raha tsy mankasitraka izao toe-javatra izao ianao, raha te-hampandresy ny fahamarinana sy ny ara-dalàna ianao, dia atsaharo ny resaka, ajanony ny fisentoana, raiso ny andraikitrao, taomy ny namanao malagasy na hafa firenena : mila ampahafantarina izao tontolo izao fa manana ny hasiny sy ny zony ny Malagasy, mila mijoro isika hampandray andraikitra ireo vondrona iraisam-pirenena isan-tsokajiny manoloana ny fanonganam-panjakana izay efa nohapangainy, ary hampanaja azy ireo ny ara-dalàna sy ny safidim-bahoaka malagasy. Tsy ny afrikana, tsy ny eropeana, tsy ny amerikana sns no hanao izany fa isika Malagasy.

 

Raha tsy mijoro hanohitra ny tsy rariny ianao, raha tsy hiloa-bava hanameloka ny tsy rariny ianao dia ho naman'ny mpiray tsikombakomba amin'ny tsy rariny. Koa fidio anio izay misy anao.

 

Ny toerana malalaka dia holazaina aoriana fa eto Paris no hanaovana izany, manomboka amin'ny 2 ora tolakandro ka hatramin'ny 5 ora hariva.

 

Ireo GTT mitambatra miaraka amin'ny Filoha Ravalomanana no mikarakara fa isika Malagasy mpanohana ny ara-dalàna no tompon'ny hetsika.

Commenter cet article