Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

SERASERA, TENY MALAGASY: AZA HITAKO … (31/05/11)

Publié le par rovahiga

http://mydago.com/wp-content/uploads/2011/02/Comite-Fetison-Rakoto-Andrianirina-15.jpg

 

Fetison Rakoto Andrianirina “Toa izy indray no miavona ?”

http://tiatanindrazana.com/pages/modules.php?id=4364&idcat=2&une=1

 

Gaborone : io indray izao no ambentin-dresaka sy fototry ny adihevitra any an-toeram-piasana, eny ambony fiara fitaterana sy eny an-dalambe rehetra eny. Fihaonana no hatao any, izay andrandrain’ny maro fa hahitana vahaolana haramanana izao krizy lavareny izao. Nisy indrindra ny tafatafa niarahana tamin’i Fetison Andrianirina mahakasika izay.

Tia Tanindrazana : Efa nahazo fanampim-baovao ve ianao mikasika ny dia ho any Gaborone ? Iza avy no tokony handeha any ? 

Fetison Andrianirina : Raha ny vaovao azo avy amin-dry zareo ao amin’ny SADC dia ho fantatra amin’ity herinandro ity ny daty hanaovana ny fivoriana sy ireo izay handray anjara any. Ireo voakasiky ny famahana ny olana no tokony handeha : ny Ankolafy telo miaraka amin’ireo vondron’antoko izay nanohana ny tondrozotra satria efa natambatr’iny fanaovana rangopohy iny izy ireo.

 

TT : Izany hoe hanao sonia ve izany no handehanana any araka ny hevitrao ?

FA : Samy milaza izay tiany hahatongavana aorian’ny fivoriana any Gaborone ny rehetra. Ny azo tsapain-tanana dia tsy mbola azo ny fankatoavana iraisam-pirenena ankehitriny ary matoa mbola misy ny fiantsoana fivoriana farany dia tsy nahavaha ny olana izay rehetra vita. Tsy tokony hifaly amin’izany anefa isika ary izay rehetra manakana ny fahombiazan’izany fivoriana izany dia kilasiana ho fahavalom-pirenena.

 

TT : Hentitra Atoa Andry Rajoelina nanambara fa izay tsy hanao sonia dia tokony tsy hanelingelina ny firoson’ny tetezamita ho any amin’ny fifidianana. Ny hevitrao ?

FA : Tsy hitako aloha izay tokony hahahentitra azy amin’izany. Izy tenany aloha no tokony horeseny lahatra. Ny fakàny ny fahefana tsy ara-drariny anie no nahatonga an’izao fahasahiranana izao e ! Tokony tsy hohadinoiny fa noho izy no tsy hiarahan’ny fianakaviambe miasa amin’i Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy. Ary voafidim-bahoaka taiza moa izy no afaka hilaza fa ny vahaolana heveriny fa mety no hampiainana ny rehetra ? Efa nomena tombony izy tamin’ny faneken’ny rehetra hiara-midinika taminy. Gaga izahay ankehitriny fa toa izy indray no miavona sy sarotra ampiana !

 

TT : Ahoana izany ny fahitanao ny mety ho vokatry ny fivoriana any Gaborone ? Dia ho sanatria fandaniam-potoana fotsiny ve ?

FA : Ny fanirian’Atoa Rajoelina sy ireo mpanara-dia azy dia izay tsy ahitana fahombiazana any Gaborone matoa izy ireo miziriziry amin’ny hevi-disony. Hevi-diso satria raha nisy fahamarinana na dia kely aza dia nahafahana namoaka ny firenena ao anatin’izao olana goavana izao. Miha mahantra ny vahoaka, tsy misy mandeha amin’ny laoniny ny fihariana, tsy misy ny fandriampahalemana. Ireny rehetra ireny manery antsika hitady vahaolana.

 

TT : Fa inona ary izany no tena sakana ho anareo tsy hametrahana ny rafitra tetezamita tena izy ?

FA : Efa nisy zavatra azo iasana tsara naroson’ny mpanelanelana. Ireto zavatra telo ireto ihany no tena zava-dehibe. Raha mbola te handray anjara amin’ny tetezamita Atoa Rajoelina dia tokony hijery ny fitsinjaram-pahefana, ny famoahana an’ireo gadra politika sy ny fifamelana, ny fampodiana an’ireo izay any ivelany, iza ireo afaka milatsaka ho fidina...

 

TT : Tokony hitera-bokatsoa ho an’ny firenena ve izany i Gaborone ?

FA : Raha tsy miova famindra ny mpitondra ankehitriny dia manahy ny tsy ahalavorary ny any Gaborone ny tenako. Dia ho avy indray ny sazy mahery vaika avy any amin’ny SADC ary tsy hisy ny filaminana ho antsika rehetra. Tsy tompon’andraikitra amin’izany izahay. Koa manasa an’ireo hery velona rehetra sahady ny tenako hivory sy hijoro handinika izay hatao aorian’ny fivoriana any Gaborone, na inona na inona fanapahan-kevitra hivoaka.

 

 

Tsy aritra:  Fa nahoana no tsy maintsy «tetezamita iaraha-mitantana» ?

http://tiatanindrazana.com/pages/modules.php?id=4363&idcat=2

Raha nisy ny teny nahatonga adihevitra be indrindra teto Madagasikara tato anatin’ny roa taona dia anisan’izany ny hoe tetezamita iaraha-mitantana sy eken’ny ankolafy maro (transition consensuelle et inclusive).

 Samy nanana ny fandikany io teny io araka ny eritreriny na izay mahamety azy ny tsirairay avy, ary hatramin’izao dia mbola mahasanganehana ny olon-tsotra ny tena tiana hahatongavana amin’ny hoe tetezamita iaraha-mitantana sy ny antony tsy maintsy hananganana azy. Tsara homarihana ety am-piandohana aloha fa tsy ny Malagasy no namorona io fomba fiteny io fa efa fampiasa tany amin’ny tany Afrikanina maro ihany izy io, rehefa avy niady an-trano na nisehoana savorovoro taoriana fifidianana ireo firenena ireo. Ankoatra ny lalàna sy ny fitsipika isaky ny firenena dia tsy maintsy manaraka sy manaja ireo fifanarahana iraisam-pirenena nosoniaviny ihany koa ny firenena tsirairay avy, tahaka ny hoe ny fanambarana ny zon’olombelona, ny fifanarahana sy fifampitondrana eo anivon’ny vondrona Afrikanina, ary ho an’i Madagasikara manokana dia anisan’ireo firenena nanasonia ny «Accord de Cotonou» ny 23 jona 2000 isika. Nihatra sy nanankery nanomboka tamin’ny 2003 moa izy io.

Raha fintinina izy ity dia fifanaraham-piaraha-miasa sy fifandaminana eo amin’ny Vondrona Eoropeanina sy ireo firenena ao anatin’ny ACP (Afrique Caraïbes et Pacifique), nasolo ny «Convention de Lomé» izy io ary mibahan-toerana ao ny fifanakalozana ara-barotra ny fifanarahana ara-toekarena ary ny ady amin’ny fahantrana. Voasoratra mazava ao anatin’ity «Accord de Cotonou» ity anefa ny tsy maintsy hametrahana ny fanjakana tsara tantana sy fanaovana ny ady amin’ny kolikoly ao amin’ireo firenena nanasonia azy satria rehefa voahaja ny fanatanterahana ireo vao miroso amin’ny fiaraha-miasa ny Vondrona Eoropeanina izay tsy manaiky ny hiara-kiasa amin’ny mpanao didy jadona mpampijaly vahoaka sy ny mpanongam-panjakana.

Manampy izay dia voasoratra ao amin’ny «Accord de Cotonou» ihany koa ny maha zava-dehibe ny fifampidinihana sy ny fifampiraharahana raha toa ka misy ny olana ara-politika na ara-toekarena na eo amin’ny fifanakalozana ara-barotra na ao anatin’ilay firenena iray manokana io na eo amin’ny sehatra rezionaly na eo ami’ny sehatry ny kaontinantaly sy ny sehatra iraisam-pirenena. Koa raha ny tena marina izany dia fampiharana ny zavatra nosoniavina sy nifanarahana fotsiny ihany no ataon’ny SADC sy ny GIC ary ny Vondrona Afrikanina sy ny Vondrona Eoropeanina raha toa ka mitaky ny hametrahana ilay tetezamita iaraha-mitantana sy eken’ny rehetra ary tsy hanavahana ankolafy politika izy ireo. Tsy mbola hita taratra ao anatin’ny FAT izany matoa misy ny dinika any Gaborone, ary hampitombo ny sazy ho an’i Madagasikara ny fandavana hiroso amin’io dinika io. Tsy afa-miala amin’ireo fifanarahana iraisam-pirenena nosoniaviny i Madagasikara ary tokony hahafantatra tsara izany ireo minia mikimpy sy mitady hitondra samirery ny firenena, na dia efa zatra mivadika amin’ny teny nomeny sy ny taratasy nosoniaviny aza.

 

 

Sivily manangonana Rezervista Mangina ireo lehiben’ny miaramila

http://tiatanindrazana.com/pages/modules.php?id=4371&idcat=2

Tato anatin’ ny andro vitsivitsy izay dia fantatra fa misy mpikambana iray eny anivon’ny Filankevitra ambonin’ny tetezamita manangona rezervista.

 Samy nilaza io avokoa ny gazety rehetra mivoaka isan’andro. Nisy mihitsy aza ny fanaovana tafa tamin’ ny mpanao gazety. An-jatony mihitsy ireo efa tafavory amin’izao fotoana izao. Mampanontany tena ny zava-misy. Angonina atao inona ireto zanadambo ireto ? Samy mangina anefa na ny minisitry ny Foloalindahy ny jeneraly Rakotoarimasy Lucien, na ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena ny jeneraly Randrianazary, na ny Cemgam ny jeneraly Ndriarijaona André na ny kaomandin’ny zandary ny jeneraly Razafindrakoto Bruno. Raha ny lalàna mantsy dia tokony ho miaramila fiandry ny zanadambo. Izao anefa toa asaina manao iraka hafa izy ireo.

 

Matin-kambo

http://tiatanindrazana.com/pages/modules.php?id=4362&idcat=9

Mety mahatsapa angamba ny FAT fa tsy mitsoaka mankany aminy intsony ny rivotra ka mety tsy ho tafiainga araka ny lokaloka natao hatrizay indray ny sambo koa izay no mahatonga an’i Andry Rajoelina niaka-pofona ka nanao kabary miendrika fandrahonana tany Analavory ny faran’ny herinandro teo.

 Andro vitsivitsy mialoha ny fihaonana any Gaborone tokoa mantsy dia mivoaka etsy sy eroa ny resaka milaza fa tena mbola fivoriana sy adihevitra be mihitsy no hatao any fa tsy misy izany hoe tonga dia manasonia sori-dalana izany. Rehefa tena nandinika ilay sori-dalana tokoa mantsy ny Sadc, dia nahita sy nahatsapa fa tsy maintsy asiam-panitsiana ilay izy satria tsy hampilamina an’i Madagasikara mihitsy ary hita ho misy karazana fitongilanana amin’ny ankolafy Rajoelina. Re nisy iraka manokana hisava lalana any Afrika Atsimo sy Botswana mba hijery ny zava-misy sy handresy lahatra ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Sadc mba tsy hikitika intsony ilay sori-dalana. Hatreto anefa tahaka ireo dia re fa tsy nahomby izany satria tsy hiray tsikombakomba amin’ny olona nampanao politika na ankolafy politika te hampihatra ny didy jadona ao amina firenena iray ny vondrona Sadc izay manana ny maha izy azy aty Afrika ary mitandro toy ny anakandriamaso ny fanajana ny demokrasia sy ny fifandimbiasam-pahefana ao anatin’ny fitoniana.

Raha araka ny feo mandeha ihany dia hiditra ao anatin’ny sori-dalana vaovao aorian’ny fivoriana any Gaborone ny fahafahan’i Marc Ravalomanana mody an-kalalahana eto Madagasikara sy ny hamelana azy hilatsaka hofidiana filoham-pirenena amin’ny fifidianana manaraka eo. Ka tsy tokony hahagaga raha nisafoaka tahaka ireny tany Analavory ireny Atoa Andry Nirina Rajoelina satria tsy mety tanteraka aminy izany rehetra izany fa raha tafiditra eto i Dada dia izay no vita fa tsy maintsy hamerim-bola misimisy ihany any amin’ireo nanohana azy hatramin’izay ny filohan’ny FAT. Re fa somary hisintaka kely ihany koa fa tsy miditra lalina amin’ny raharaha eto Madagasikara ny Frantsay, saingy nanipika mazava kosa amin’ireo saribakoliny eto fa tsy mila an-dRavalomanana miverina eo amin’ny fitondrana, hono, izy ireo.

Efa hatrany am-panombohan’ny dinika hamahana ny krizy tamin’ny 2009 no nipetraka mazava ny hoe fitondrana tetezamita iaraha-mitantana ary misokatra ho an’ny hery rehetra no atsangana eto Madagasikara fa tsy azo ekena ny ankoatr’izay, saingy nikiribiby niroso tamin’ny lalany araka ny eritreretiny fa mety i Andry Rajoelina, ary maro ireo esoeson-teny nataon’ireo manampahefana tao amin’ny FAT momba ny Sadc. Ankehitriny dia miverina eo ihany ny resaka fa tsy maintsy atsangana ny tetezamita iaraha-mitantana sy maharesy lahatra ny maro izany hoe tetezamita tsy milamina izany no misy amin’izao fotoana ary tsy hahavaha samirery ny olana mihitsy. Matin-kambo sy natoky tena loatra ny fahitan’ny maro ny filohan’ny FAT ka nieritreritra fa rehefa tsy avela miverina an-tanindrazana ny olona iray dia tsy hahavita ninoninona intsony ary dia ho adinon’ny vahoaka. Noheveriny fa rehefa darofana baomba mandatsa-dranomaso isaky ny mihetsika ny mpanohitra dia hisitri-belona any anaty lavaka, ary noeritreretiny fa rehefa ampanantenaina vary sy trano mora ny olona dia hikipy manoloana ny tsy rariny sy ny fanamparam-pahefana.

 

Andry Rajoelina : "Nandohalika sisa tsy nataoko..."

http://www.courrierdemada.com/mg/index.php?option=com_content&view=article&id=17468:andry-rajoelina--qnandohalika-sisa-tsy-nataokoq&catid=43:a-la-une

"Rehefa tsy tontosa i Gaborone dia miroso isika", hoy ny filohan'ny HAT entitra dia entitra tao Analavory nandritra ny santa-bary ny sabotsy teo. Maro amin'ireo mpikambana ao amin'ny HAT mantsy no efa manahy sahady ny hisian'ny Gaborone I na II eny maninona moa raha tonga hatramin'ny III aza, rehefa tsy misy ny raharaha vanona. Mbola eto an-tanindrazana anefa dia efa tsikaritra sahady ny tsy fitoviam-pijery eo amin'ireo mpandray anjara, satria ny avy aty amin'ny andaniny izay ahitana ny HAT dia manamafy fa sonia sisa atao any Gaborone. Manizingizina indray anefa ny avy aty amin'ny ankilany fa mbola fifampidinihana no niantsoana ireo mpanao pôlitika ho any Gaborone, ka ao aorian'izany vao mety hisy ny sonia raha hisy.

"Nandohalika sisa tsy nataoko, fa efa betsaka izay fandeferana nataoko izay manoloana ireo karazana dinika izay natao", hoy ny filohan'ny HAT tamin'ireo vahoaka tao Analavory, raha nanao kabary pôlitika rano iray ny tenany. Mandroso mihemotra anefa ireto mpitondra ao amin'ny HAT ireto manoloana ny fanapahan-kevitra izay tokony ho raisina, ka asa na misy hifandraisany amin' izany ihany koa ny fiovaovan-kevitra eo amin'ireo mpanelanelanana vahiny. Raha tsiahivina mantsy dia efa namoaka vava ny filohan'ny HAT fa "tsy mila ny fanampian'ny vahiny intsony isika Malagasy, fa tsy maintsy hiroso amin'ny fifidianana, fa ampy izay". Hatreto anefa efa volana maromaro izay no namerimberenana izany fitenena izany, saingy dia mbola ny eo ihany no eo. Na ny tetiandro hanaovana ilay fifidianana aza mbola tsy fantatra. Ny sabotsy maraina teo ary dia namerimberina indray ny filohan' ny HAT fa tsy tokony miandry an'i Gaborone ny firosoan'ny raharaham-pirenena.

Nanilika ireo avy ao amin'ny ankolafy telo ihany koa izy !

"Izay tsy vonona ny hanao sonia dia aleo mijanona amin'ny toerana tokony hisy azy, fa tsy manakorontana fotsiny", hoy kosa ny filohan'ny HAT Andry Rajoelina manoloana ny feo miely izay ataon' ireo avy ao amin'ny ankolafy telo fa tsy hisy sonia atao izany any. Mifanipaka tanteraka arak'izany ny hevitry ny roa tonta, ka azo heverina indray ny hisian'ny tatitra roa samihafa ao aorian'ny fahavitan'ny fihaonana any Gaborone. Entitra aloha ny filohan'ny HAT tao Analavory, ka andrasana ny fampiharana ireo fampanantenany dia ny hidirana amin'ny fifidianana.

 

Dinika: Tsy afa-kiandry an’i Gaborone ny ankolafy telo

http://www.taratramada.com/spip.php?rubrique7#

« Tsy afaka ny hiandry ny any Gaborone isika. Horaisintsika an-tanana manomboka rahampitso (anio) ny famerenana ny Filoha Ratsiraka sy Ravalomanana eto an-tanindrazana ary manàna finoana amin’ny fampodiana azy ireo », hoy ny depiote Zafilahy Stanislas tao amin’ny Magro Behoririka, omaly. Notsiahiviny fa na ny Filohan’i Honduras, Manuel Zelaya aza efa tafaverina an-tanindrazany nefa naongana taty aorian-dRavalomanana. Nanteriny koa fa tsy nahazo rariny tany amin’ireo firenena nandehanany Rajoelina matoa nanao lahateny tanaty fahatezerana tany Analavory. Ho azy ireo, mazava ny vahaolana. « Mialohan’ny faran’ity herinandro ity no hitadiavantsika ny fomba hamerenana ny Filoha Ratsiraka sy Ravalomanana eto. Antony nampiatoana ny hetsiky ny Rodoben’ny malagasy tia tanindrazana (Rmt) izany », hoy ny depiote Mektoub.

Momba ny fiantsoan’ny fampanoavana ny Pr Zafy kosa, nambaran’i Camille Mektoub fa tokony ho ny eo anivon’ny fitsarana no manatona ny Profesora Zafy. « Manana ny mari-boninahitra ambony sy ny maha Filohan’ny Repoblika teo aloha azy izy ka manaotao foana ny fampanoavana amin’ny fampiantsoana », hoy izy raha nanontaniana ny momba ilay taratasy fitakiana ny famoahana ireo gadra politika nalefan’ny Rmt ao amin’ny fitsarana. Nohitsiany koa fa efa fantatra ireo olon’ny ankolafy telo tsy nampahomby ny hetsiky ny Rmt tato ho ato.

Tsy mbola nanainga ny sambo

Manoloana ireo, misy tsy vonona hamaha ny krizy eto. Milaza ny sasany fa sonia sisa no hatao any Gaborone. Tsy maneho izany anefa ny fanambaran’ny Sadc farany teo fa mbola miantso fifampidinihana. Araka ny loharanom-baovao rahateo, mety haharitra telo andro ny fihaonana. Hanao sonia mandritra ny telo andro ve ? Tsy azo hadinoina fa fanonganam-panjakana no niseho teto raha ny fahitan’ny iraisam-pirenena azy ary io no fototry ny olana. Mbola niantran’ny irasam-pirenena aza ny Fat mba hirosoana ny fiaraha-mitantana. Mikasa ny handeha irery anefa izy ireo, toy ny efa natao tato anatin’ny roa taona. Nihitsoka teto ny firenena ary tsy mbola nanainga ny sambo na efa hisasaka aza ny taona.

Etsy andaniny, ilay sori-dalana nandihizana sy nohobiana teto an-drenivohitra ny harivan’ny 20 mey indray no notsikeraina tany Analavory.

Araka izany, aleo mifanaraka eto an-toerana ny samy Malagasy rehetra tsy an-kanavaka rehefa samy tsy mahazohazo ny any Gaborone.

 

rov@higa

Publié dans La Presse

Partager cet article
Repost0

JUSTICE ET DROITS DE L'HOMME à MADAGASCAR (31/05/11)

Publié le par Justmad

REVUE DE PRESSE - MAI 2011

 

SOMMAIRE
La période a été marquée par le développement d'actions de lobbying tous azimuts du régime et de l'opposition dans la perspective du Sommet de la Sadc à Windhoek en Namibie, le 20 mai. Cette niemme "rencontre de la denière chance", n'a pas permis de statuer sur le sort de la Transition et de la feuille de route paraphée par le régime : le Sommet s’en est remi à une rencontre "entre toutes les parties", prévue le 6 juin à Gaborone. La résolution adoptée a donné lieu à des interprétations divergentes. Andry Rajoelina exige une " invitation spéciale" en tant que président de la Transition pour répondre à l'invitation. L'ordre du jour et la liste des participants n'est pas arrêtée et il n'est pas encore certain que le Rdv soit confirmé. Les controverses se sont multipliées sur la représentativité des forces politiques appelées à participer à ce Sommet, qui ne sera pas une simple formalité de signature de la feuille de route, contrairement à ce qu'en attend le régime.
Le président de la Transition a effectué sa première sortie officielle, invité par la Turquie à participer au Sommet des PMA à Istanbul. La Turquie s'engage dans un important programme de coopération. Sur le chemin du retour, il a eu une "réunion de travail" avec le ministre français des Affaires étrangères et a rencontré le SG de l'OIF. La France appuie la feuille de route et l'organisation d'élections avant la fin 2011, avec Maurice comme allié. L'Union Européenne, en revanche,  exprime ses réserves sur le processus engagé par le régime. Les co-présidents de l’assemblée parlementaire ACP-UE persistent dans leur condamnation des dirigeants du régime, ils condamnent l’invitation d’Andry Rajoelina au sommet des PMA à Istanbul
La session du Parlement s'est ouverte avec plusieurs projets et propositions de loi au programme : Code électoral, loi relative à la CENI, amnistie et réconciliation nationale, statut de l’opposition, statut des anciens chefs d’Etat et dépénalisation des délits de presse. L’élargissement des deux Chambres reste en suspens, de même que le calendrier électoral, bien qu'Andry Rajoelina se soit à nouveau prononcé pour des élections avant fin novembre, quelle que soit la décision de la Sadc.Le pouvoir accélère l’adoption des textes électoraux ; le Code électoral a été adopté dans l’urgence et à l'unaninimité. Camille Vital a jeté un pavé dans la marre en affirmant que la réconciliation nationale était inutile.
Zafy Albert a pris l’initiative d’une nouvelle organisation de l’opposition. Son "Mouvement des Malgaches pour la patrie" ("Rodobe") a tenté de relancer la mobilisation de l'opposition mais s'est heurté à la fermeté des forces de l'ordre.
La CNOSC se montre très critique sur l'attitude de la médiation de la Sadc,  elle propose la reprise en main du processus de sortie de crise et sollicite l'appui du FFKM. La société civile  se prononce contre des "élections unilatérales" et soutient que les chefs d’institution de la Transition et les quatre chefs de file des mouvances ne devront se présenter ni à la présidentielle ni aux législatives. Le SeFaFi met en doute la représentativité des organisations de la société civile et fustige une nouvelle fois la classe politique.  L’Eglise catholique souhaite que les dirigeants de la Transition ne se présentent pas aux élections. Le Mouvement des ecclésiastiques (HMF) prône le grand pardon. De nouveaux "Notam" frappent les deux anciens présidents en exil. Amnesty International publie son rapport 2011 et consacre un chapitre à la situation des droits de l’homme à Madagascar. Certains voient dans ce rapport une proximité avec celui du Département d'Etat publié quelques jours auparavant.

La crise politique

03/05 : le Premier ministre Camille Vital s’engage dans des actions diplomatiques
            tous azimuts
09/05 : Andry Rajoelina invité au Sommet des PMA en Turquie, rencontre à Paris
            avec Alain Juppé
13/05 : l’opposition reçue par l’ambassade des Etats-Unis demande une réunion
            au sommet entre Malgaches
18/05 : les co-présidents de l’assemblée ACP-UE persistent dans leur condamnation
            des dirigeants du régime
21/05 : le Sommet de la Sadc s’en remet à une rencontre « entre toutes les parties »
            à Gaborone le 6 juin.
27/05 : Camille Vital jette un pavé dans la marre en affirmant que la réconciliation
            nationale est inutile
28/05 : le Code électoral adopté dans l’urgence

Droits humains, gouvernance

   Rapport d’Amnesty international, « Notam », condition carcérale,
   « prisonniers politiques », Education, disparations d’enfants, pédophilie,
   populations urbaines exclues, pauvreté, expatriation, médias, corruption

Actualité économique et sociale

- Relations avec les bailleurs de fonds et les organisations internationales
- Questions foncières, contrats miniers et pétroliers, ressources naturelles,
  environnement
- Divers

 

Publié dans Dans le courrier

Partager cet article
Repost0

LE KIOSQUE DU BLOG : GABORONE, GABORONE ! (31/05/11)

Publié le par rovahiga

http://www.afrique-tourisme.com/media/carte-botswana.gif

 

 

POLITIQUE / VIE DE PARTI

Présidentielles : Des femmes se préparent à se présenter

http://www.matv.mg/

Sommet de Gaborone ou non, le PHAT est déterminé à engager le processus électoral. Bon nombre de personnes se posent toutefois la question quant au candidat idéal, qui répondrait vraiment aux aspirations du peuple. Les Présidentielles de cette année pourraient éventuellement prendre … (Suivre le lien)

 

Gaborone : Les vrais enjeux du sommet

http://www.matv.mg/?p=22881

Alors que les parties prenantes malgaches tentent d’interpréter à leur guise le communiqué final du sommet extraordinaire des chefs d’État de la SADC, les véritables enjeux du sommet de Gaborone entre les acteurs de la crise malgache ont été oubliés.
Le Professeur Alain Tehindrazanarivelo, membre du CST et président national du parti Enina, pour sa part, a expliqué que la réunion de Gaborone sera une étape cruciale pour … (Suivre le lien)

 

UA-UE : Madagascar au centre des débats ?

http://www.matv.mg/?p=22878

La réunion annuelle de la Commission de l’Union européenne et la Commission de l’Union Africaine qui se tient au siège de l’Union Européenne de  Bruxelles, capitale de la Belgique, a été ouverte hier. Elle rentre dans le cadre du partenariat stratégique entre l’Union Européenne et l’Afrique. Aussi, elle sera consacrée à la démocratie … (Suivre le lien)

 

Gaborone : Echec prémédité ?

http://www.courrierdemada.com/mg/index.php?option=com_content&view=article&id=17473:gaborone--echec-premedite-&catid=34:politique&Itemid=60

Le président de la transition, Andry Rajoelina, reste intransigeant quant à l'issue du prochain sommet qui devrait se dérouler le 05 juin prochain au siège de la SADC à Gaborone Botswana. Pour  l'homme fort du pays, la cloche sonne à pic pour déterminer un accord pour la tenue des élections, et ce afin de raccourcir la transition … (Suivre le lien)

 

Crise : Black out sur Gaborone

http://lexpressmada.com/crise-madagascar/24017-black-out-sur-gaborone.html

La réunion de Gaborone aurait-elle lieu à la date prévue ? Faute d’informations fiables, les spéculations vont bon train.

Que réservera la rencontre de Gaborone? Des bruits et des spéculations fusent autour du rendez-vous dans la capitale botswanaise à cause de l'absence d'informations officielles en … (Suivre le lien)

 

Magro Behoririka : Le retour des ex-Présidents évoqué

http://lexpressmada.com/magro-behoririka-madagascar/24015-le-retour-des-ex-presidents-evoque.html

Effet d'annonce ou non? Le retour prochain au pays des deux anciens présidents de la République en exil, Didier Ratsiraka et Marc Ravalomanana, a été véhiculé hier au Magro à Behoririka. En tandem, les anciens députés Zafilahy Stanislas Rakotomandimby et Mektoub Omar El Camille ont accordé leur violon pour lancer un appel à la solidarité afin de les accueillir … (Suivre le lien)

 

Vie de parti: Leader Fanilo en congrès régional à Manakara

http://www.madagascar-tribune.com/Leader-Fanilo-en-congres-regional,15978.html

Des partis politiques donnent l’impression de vouloir rester proches de leurs bases et de poursuivre leur travail sans trop se lancer dans les incessantes interventions médiatiques à caractère politicien. Depuis le vendredi 27 mai dernier, le Leader Fanilo est ainsi en campagne de sensibilisation et de consolidation de ses structures dans la région Vatovavy Fitovinany. Une délégation du bureau politique national du … (Suivre le lien)

 

Parti Vert Madagascar : Offensive préélectorale dans le sud

http://www.courrierdemada.com/mg/index.php?option=com_content&view=article&id=17475:parti-vert-madagascar--offensive-preelectorale-dans-le-sud&catid=34:politique&Itemid=60

Le parti Vert Madagascar est en campagne dans la course aux préparatifs des prochaines élections. Après avoir fait parler du parti dans la ville des fleurs, au début du mois de mai, le parti de Saraha Georget Rabeharisoa, a été dans le sud malgache ce week-end.  

De Sakaraha, en passant par Ankazoabo-Sud, dans la journée de samedi, le bureau politique du parti a terminé sa tournée dans le sud, dimanche, dans la capitale de la région Androy. Ainsi, ce parti qui s'est déclaré prêt pour affronter les urnes, tente selon les observateurs, de gagner une longueur d'avance dans la compétition électorale en présentant son projet de société à la population de … (Suivre le lien)

 

OPINION

Le facteur X

http://www.madagascar-tribune.com/Le-facteur-X,15981.html

Gaborone, Gaborone : petit à petit, tout le monde est en train de se focaliser sur la prochaine réunion au Botswana. Chacun voudrait sans doute que la rencontre réussisse, mais le monde se divise entre ceux qui ont une vision tout à fait personnelle de ce que pourrait être la réussite de la réunion, et ceux qui n’arrivent pas à décrire ce que constituerait à leurs yeux une réussite. J’avoue glisser de … (Suivre le lien)

 

ECONOMIE

FIXATION DES PRIX À LA POMPE : Un véritable casse-tête

http://les-nouvelles.com/spip.php?article1011

En vue de prévenir une inflation générale des prix suite à la hausse des prix à la pompe, les dirigeants du pays ont prévu de mettre en place un système de double tarification. Cette mesure est-elle encore opportune ?

Mais vu la tendance à la baisse actuelle des prix du pétrole sur les … (Suivre le lien)

 

Une campagne d’assainissement lancée contre le trafic de bois de rose.

http://www.tananews.com/2011/05/une-campagne-d%E2%80%99assainissement-lancee-contre-le-trafic-de-bois-de-rose/

Les autorités peuvent établir de bons résultats contre le trafic des bois précieux quand elles le veulent. Ce qui a justement été prouvé lors de cette « opération assainissement » lancée par le ministère de l’environnement, en collaboration avec les forces de l’ordre, à l’approche de la célébration de la journée mondiale de l’environnement, le 03 juin prochain. Cette opération, initiée il y a … (Suivre le lien)

 

Fonds de contre-valeur : Une relance du remboursement

http://lexpressmada.com/fonds-de-contre-valeur-madagascar/24025-une-relance-du-remboursement.html

Le ministre des Finances et du budget, Hery Rajaonarimampianina, dénonce une culture de non remboursement. Ce qui peut être objet d’une sanction.

Une mauvaise foi constatée. Des opérateurs privés sont pointés du doigt par le ministre des Finances et du budget, Rajaonarimampianina. Nombreux sont, en effet, les débiteurs qui n’ont pas encore honoré leur engagement vis-à-vis de l’État en terme de Fonds de contre-valeur (FCV). « L’arriéré … (Suivre le lien)

 

SOCIAL

Bois de rose : Vive tension à Antalaha

http://lexpressmada.com/bois-de-rose-madagascar/24019-vive-tension-a-antalaha.html

La demande de mise en liberté de sept incriminés a été rejetée. Des opérateurs réclament le départ du procureur.

L'ambiance est à la tension à Antalaha. Des opérateurs économiques font pression après la mise en détention préventive de sept trafiquants présumés de bois de rose. L'un des prévenus n'est autre que l'un de leurs collègues. Celui-ci a été jeté en prison avec une Pakistanaise, un homme, … (Suivre le lien)

 

Crise : Ces nouveaux riches…

http://www.matv.mg/?p=22884

Le phénomène économique à Madagascar est assez complexe. D’après Hugues Rajaonson, Coordinateur national du CREM (Centre de Réflexion des Économistes de Madagascar), «parmi les catégories actuelles de ménages malgaches figurent ceux qui se sont enrichis durant la crise». Il y a également ceux qui se sont appauvris et ceux qui ont une condition de vie moyenne … (Suivre le lien)

 

Rentrée universitaire/ Imminente selon le SECES

http://www.madagascar-tribune.com/Imminente-selon-le-SECES,15980.html

Finalement, le SECES cède, à moins que ce ne soit l’État HAT. Le SECES va se réunir en Conseil national ce mercredi 1er juin et décider de la date de la rentrée effective ou pédagogique des universités publiques de Madagascar. Après avoir été reçu selon ses dires par le président de la Haute autorité de transition (HAT), le président national du SECES a déclaré que le SECES acceptait de procéder … (Suivre le lien)

 

Hôpitaux... anormaux !

http://www.courrierdemada.com/mg/index.php?option=com_content&view=article&id=17478:hopitaux-anormaux-&catid=42:editorial

Quel n'a été notre étonnement quand, dernièrement, obligés d'hospitaliser un proche, nous avons été sommés de fournir un sachet en plastique, en guise de chemise pour les dossiers (!!!), des sparadraps, des compresses et... un thermomètre ! Et c'est monnaie courante au sein de ce centre hospitalier universitaire dénommé HJRA, l'un des plus grands de l'île, faut-il le rappeler, nous a déclarés … (Suivre le lien)

 

rov@higa

Publié dans La Presse

Partager cet article
Repost0

COMMUNIQUE DU SEFAFI (31/05/11)

Publié le par SEFAFI

Source: madagascar-tribune.com

 

Une mise au point s’impose. Au fil des mois vécus sous le régime de la Transition, fleurissent les déclarations et les prises de position signées par de nombreux partis politiques ou divers groupements civils. Certains de ces partis ou groupements sont de création récente et dépourvus de tout soutien populaire. D’autres publient des textes non signés. La plupart ne dispose d’aucune représentativité et n’est soumis à aucune redevabilité. À défaut d’un assainissement encore difficile, il est plus qu’urgent de procéder à un effort de clarification et d’honnêteté citoyenne.

Une société civile improvisée

Les auteurs de communiqués signés OSC (Organisation de la Société Civile) s’érigent en représentants de toutes les composantes de la dite-société civile à Madagascar. Or nul n’est autorisé à parler au nom d’une entité dont les éléments légalement constitués n’ont pas été consultés. Une tentative analogue avait été menée, du temps du Président Ravalomanana, par l’AOSC (Alliance des Organisations de la Société Civile). S’arroger le monopole de la représentation de l’ensemble de la société civile constitue à la fois un abus de pouvoir ou une usurpation, et une tentative vouée à l’échec car les intérêts particuliers qui caractérisent la société civile sont par nature pluriels et souvent contradictoires.

Il en est ainsi du communiqué diffusé le 21 mai 2011, après une « soi-disant » Assemblée générale de la Société civile de Madagascar, même si le fond pourrait en être tout à fait pertinent. Il en va de même avec le « mémorandum sur la sortie de crise à Madagascar » publié par le CCOC (Collectif des Citoyens et des Organisations Citoyennes) le 19 mai 2011, qui ne comporte aucune signature et ne fait mention d’aucune concertation de ses membres, apparemment mis devant le fait accompli – par qui ?

Par ailleurs, la CNOSC (Coordination Nationale des Organisations de la Société Civile) a été créée le 23 juillet 2009 par l’AOSC, le CCOC et le KMF/CNOE (Comité National pour l’Observation des Élections). Quelles sont alors les exigences de redevabilité que se sont donnés les dirigeants de la CNOSC ? À titre d’exemple, après que le CNOE se soit retiré de la CNOSC il y a quelques mois, il aurait été opportun de réunir les entités restantes pour leur faire connaître les raisons de ce désistement et expliquer pourquoi un groupement qui s’appelle FINOANA a pris la relève de la CNOSC ; par la même occasion, les membres de la CNOSC auraient pu maintenir ou renouveler leurs représentants, et leur donner un mandat précis.

La société civile veut donner des leçons de civisme à la classe politique, ce qui est plus que louable. Il lui faut toutefois respecter au préalable les critères de sa propre représentativité, se soumettre au principe de la redevabilité, et agir en toute transparence.

Une société politique autoproclamée

Le même constat peut être fait dans le monde politique, d’autant que le record antérieur de 200 partis politiques est pulvérisé, le pays en comptant actuellement plus de 300. Et cette pléthore de partis voudrait qu’on les prenne au sérieux ?

Chacun sait qu’il ne suffit pas qu’un parti soit légalement déclaré pour devenir représentatif. Sa crédibilité n’est acquise que lorsque son implantation territoriale est suffisamment étendue, et qu’une part significative des électeurs lui donne ses voix : en de nombreux pays, un parti qui ne réunit pas 5% des suffrages lors d’une consultation nationale et n’est pas implanté dans un pourcentage donné de collectivités décentralisées, n’est pas autorisé à se présenter à l’élection suivante [1]. Aujourd’hui pourtant, des chefs de partis limités à la capitale et à quelques grandes villes sont régulièrement consultés par les médias ; d’autres font des tournées à l’étranger, alors que leur formation politique est de création récente et ne s’est jamais présenté à aucune élection.

Le problème vient aussi des médias, qui réagissent à une notoriété individuelle supposée, voire à d’autres arguments moins avouables, pour donner la parole aux uns, alors que d’autres sont ignorés. Sont ainsi régulièrement sollicités des politiques qui n’ont strictement rien à dire, qui ne représentent quasiment personne et qui ne brillent ni par leurs écrits ni par leurs actions… La médiocrité politique empire de jour en jour et vient assombrir un peu plus un contexte national déjà difficile.

C’est pourquoi le SeFaFi insiste à nouveau pour que les législatives soient les premières élections à être organisées pour la sortie de la crise, et qu’elles soient correctement mises en œuvre. Cela permettra de mesurer la représentativité des différents partis.

La transition qui s’éternise est un puissant révélateur des maux qui minent notre société. Le manque de crédibilité des acteurs publics, qu’ils soient de la société civile ou de la société politique, est l’un de ceux-là. Or la représentativité dépend du choix libre et transparent des représentants par ceux qu’ils représentent : par la voie électorale pour les politiques, selon la logique associative pour la société civile. Car la gestion du collectif doit passer par la consultation des citoyens, et non par les arrangements négociés entre politiciens qui sont à la fois juge et partie. Aussi le SeFaFi souhaite-t-il que la période difficile traversée par le pays soit l’occasion pour les politiciens de se rendre plus crédibles, et pour les citoyens d’être moins crédules et plus exigeants par rapport à ceux qui prétendent les représenter et être à leur service.

 

Antananarivo, le 27 mai 2011

SEHATRA FANARAHA-MASO NY FIAINAM-PIRENENA
SeFaFi
Observatoire de la Vie Publique
Lot III R 45 ter Tsarafaritra, Tsimbazaza, Antananarivo 101
Tél/fax : 22 548 88 Email : sefafi@gmail.com

 

Notes

[1] Qu’en est-il de la loi 2009-002 sur les partis politiques ? Elle donnait des critères assez exigeants, notamment pour ce qui est de la représentativité régionale, auxquels devaient se soumettre les partis avant d’être légalement reconnus.

Publié dans COMMUNIQUE

Partager cet article
Repost0

A FEU ET A SANG !

Publié le par rovahiga

http://www.terrepromise.net/wp-content/uploads/2011/04/guerre-civile-1-300x196.jpg

 

Comment un peuple pourra-t-il exercer son droit à l’autodétermination si une bande de putschistes s’adjuge le pouvoir par la force « au nom même de ce peuple » ? Tout est dans la réponse que chaque partie prenante voudrait bien apporter à cette question primordiale, que ce soit les faiseurs de coup d’état du 21è siècle que la Communauté Internationale et ses médiateurs, sans compter le chef d’état élu démocratiquement et tout son régime légal.

Le peuple bien enfermé dans l’ignorance dans laquelle les politiciens l’ont condamné s’est mué en un géant aux pieds d’argile incapable de comprendre, rejetant tout simplement la faute à ses bourreaux sans vouloir prendre conscience que le pays lui appartient de droit et que tout pouvoir ne devrait être délivré sans son consentement. Tant que ce peuple se tait ou se détourne de la chose publique en prétextant qu’il ne sait rien de la politique, n’importe qui décidera à sa place. Voilà pourquoi le peuple « souffre ». Autrement il ne souffrirait point en sachant qu’il prendrait à bras le corps son destin et qu’il se sacrifierait pour son idéal sans se rechigner.

Le danger viendra de ce constat, car tôt ou tard, ce peuple prendra conscience de la « trahison » des siens, de ces politiciens qui se servent au lieu de le servir, ceux qui défont et font la loi pour l’assujettir et le traitera en esclave. Les deux camps protagonistes ceux qui ont pris le pouvoir et ceux qui sont contre cette appropriation finiront par en venir aux mains faute de s’entendre et de se rendre à la raison.

La réunion qui siègera vers le 5 ou 6 juin à Gaborone serait donc soit le début d’une prise de conscience générale, soit celui du déclenchement d’un compte à rebours avant la véritable explosion incendiaire qui mettra le pays à feu et à sang.

Dans leur entêtement maladif et suicidaire, nos hommes politiques ne pensent qu’à leur bedaine ! Doit-on s’apprêter à trucider nos compatriotes, nos amis, nos familles pour que règnent les traitres à la patrie et les parjures ? L’armée est-elle prête à se livrer à un génocide ?

 

rov@higa

Publié dans Réflexions

Partager cet article
Repost0

COMMUNIQUE DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT

Publié le par PCAPE

PLATE-FORME DE CONCERTATION 

DES AGENTS PUBLICS DE L’ETAT 

P C A P E

MADAGASCAR

 

COMMUNIQUE

 

Suite à la réunion des membres de bureau de la Plate-forme de Concertation des Agents Publics de l’Etat, ( PCAPE ) en date du 17 Mai 2011, nous avons l’honneur de dresser le présent communiqué, pour faire part à qui de droit, la position de la PCAPE Madagascar, quant aux différentes déclarations du Sieur Andry RAJOELINA, sur les antennes de la TV5 France le 15 Mai 2011, ainsi qu’à son arrivée à l’aéroport International d’Ivato dans la soirée du même jour.

 

DE L’AMINISTIE .

Tout d’abord, nous clamons haut et  fort pour la énième fois, qu’il n’y a jamais eu au mois de Février 2009 à Madagascar, un soulèvement populaire, contrairement à ce que M. RAJOELINA prétend,  mais bel et bien un putche militaro-civil. Les archives des différents média ( télévisé, écrit, parlé ) tant nationaux qu’internationaux en témoignent, ainsi que les révélations des différents acteurs principaux, et militaires de surcroît, en la personne du colonel  Charles ANDRIANASOVINA et du colonel Noël RAKOTONANADRASANA  tous deux « commandants » à l’époque.

 

M. RAJOELINA a volontairement omis de déclarer que c’est lui qui  a donné en personne,  l’ordre de prendre d’assaut le palais présidentiel d’Ambohitsorohitra, après avoir donné sa bénédiction à ses partisans. C’est son premier ministre putchiste comme lui,  qui a conduit la foule, comme des bêtes à l’abattoir, sachant pertinemment qu’ils les emmènent vers un lieu hautement stratégique en zone rouge.  Dès lors que la garde du palais présidentiel n’aurait fait que son devoir, les tirs meurtriers venaient de derrière et dans la foule même qui est dupe,  ainsi que  du côté des deux  bâtiments publics du trésor et du ministère des finances canalisant la foule. Etat de fait  vérifiable auprès des archives des médias nationaux et internationaux de l’époque.

Et que dire de tous ces patriotes tombés sous les balles des  putchistes, devant le palais de justice à anosy et à Ambohijatovo au mois de Septembre 2009, à l’ FIGN  le 20 Mai 2010,  et on en passe.

Que dire de tous ces innocents morts brûlés vifs, lors du pillage du trading Center à Analakely, ? de ces innocents morts écrasés, sous des tonnes de sacs de riz lors du pillage des magasins de stockage du MAGRO , actes prémédités et fomentés par les putchistes?

 

De tout cela il ressort que M. RAJOELINA  n’a pas du tout , mais pas du tout les mains propres, comme il veut le faire croire. QUI DONC A RELLEMENT BESOIN D’UNE AMNISTIE  DANS CE PAYS ?

S’il lui reste une once d’honnêteté, il devrait accepter la tenue d’une enquête internationale sur ces évènements de février 2009 à Madagascar.

 

 

DE LA CANDIDATURE  DE M. Andry  RAJOELINA  POUR LA PRESIDENTIELLE.

Que M. Andry RAJOELINA revienne sur sa décision n’est pas chose nouvelle et ne surprend

plus personne. C’est plutôt le motif de son volt face qui mérite d’être soulevé. En effet, il a déclaré « qu’il n’est plus lié à sa parole », du fait que la communauté internationale n’a pas tenu la sienne   : cette dernière disait-il n’avait pas reconnu jusqu’à présent son régime (de facto ), gage de sa non candidature à la présidentielle. Quel culot !  Est-il au moins conscient de ce qu’il déclare?

M. Andry  RAJOELINA a-t-il oublié qu’il avait déjà dans un passé récent renié sa signature à l’instance internationale ( quid de la charte de Maputo ) ?

 

De tels comportements -  changeant, imprévisible et menteur – émanant d’une personnalité se voulant d’Etat, inciteraient plus d’un, à  plus forte raison  la communauté internationale,

à réfléchir.

Qu’il se présente à la présidentielle importe peu. Mais qu’il interdise de l’autre côté les autres, de se présenter,  témoignent d’une certaine dictature et prouvent un réel anti-démocratie, de la part de l’intéressé. Pourrait –on faire confiance à un tel individu ?

DE LA  REUNION DES QUATRE CHEFS DE FILE DE MOUVANCEN, POUR UNE SORTIE DE CRISE MALGACHO-MALAGASY.

M. Andry RAJOELINA a déclaré que l’heure n’est plus à la négociation, et qu’il ira jusqu’aux élections, quoi qu’il en sort  du sommet de la SADEC le 20 Mai 2011 prochain.

Cela confirme ce que nous venons d’énoncer un peu plus haut à propos d’une  dictature à peine voilée de M. Andry RAJOELINA.

Ici encore il veut rééditer le forcing qu’il a fait pour la tenue unilatérale du « Fihaonambem-pirenena » et  du soi disant référendum qui le conforterait à la tête de sa transition et plus tard de la quatrième république.

 

EN CONCLUSION,

Nous, membres de bureau du PCAPE Madagascar, condamnons énergiquement les déclarations plus que provocatrices de M. Andry RAJOELINA d’une part, et que d’autre part nous nous posons la question sur le comportement réel de la Communauté internationale   :

-          Pour  n’avoir pas pris ses responsabilités, étant le garant de l’application de la charte de la transition établie à Maputo, (Accord politique de Maputo Chapitre X – Dispositions finales   : rôle de la communauté internationale, articles 20 et 21, du 08.08.09) de ladite charte, alors qu’un des signataires a purement et simplement  renié la sienne,

-          Pour avoir envoyer à Madagascar,  un arbitre partisan et non un médiateur en la personne du Dr Simao,

-          Pour avoir établit une feuille route, alors que la convention de Maputo n’est pas encore caduque, et

-          finalement, pour n’avoir pas su appliquer les sanctions internationales frappées à l’endroit des putchistes.

 

Antananarivo, le 17 Mai 2011

 

LES MEMBRES DE BUREAU

 

 

Source: MyDago.com

Partager cet article
Repost0

LE KIOSQUE DU BLOG : ET SI LE DRAME S’INSTALLAIT ? (30/05/11)

Publié le par rovahiga

Photo: tananews.com

http://www.tananews.com/wp-content/uploads/2011/05/116.jpg

 

POLITIQUE / VIE DE PARTIE

La feuille de route est imposable à tous

http://www.madagascar-tribune.com/La-feuille-de-route-est-imposable,15970.html

Parlant de la sortie de crise devant une assistance composée en principe de paysans, le président de la HAT, à Analavory, a réitéré que d’une part, les élections sont la seule et unique voie de sortie de crise, et que d’autre part la feuille de route proposée par la SADC par l’intermédiaire du Dr. Leonardo Simão ne peut être révoquée par quiconque, même pas par ceux qui ne l’ont pas ratifiée … (Suivre le lien)

 

Gaborone, médiateurs, politiciens : Andry Nirina Rajoelina tire dans le tas

http://lexpressmada.com/gaborone-mediateurs-politiciens-madagascar/23968-andry-nirina-rajoelina-tire-dans-le-tas.html

Position inchangée du président de la HAT sur le rendez-vous de Gaborone pour la signature de la feuille de route de la SADC. Quelle qu'en soit l'issue, le régime avancera sur la voie électorale.

En plein discours, Andry Rajoelina a, de façon significative, changé de ton pour pointer du doigt tant les pays africains médiateurs que les politiciens surtout de l'opposition, du fait de … (Suivre le lien)

 

Soutien à sa candidature : 20.000 signatures pour Ravalomanana

http://www.matv.mg/?p=22818

20.000. Tel est le nombre de Tananariviens ayant signé la pétition en faveur de la candidature de Marc Ravalomanana aux élections présidentielles, a affirmé une source proche de l’organisation de cette manifestation.
Les fiches distribuées dans les autres régions ne sont pas encore collectées au moment où nous mettons sous presse. La clôture de cette  pétition est programmée pour le 30 mai prochain.
20.000 Tananariviens ont soutenu la candidature de l’ancien Chef d’Etat malgache aux … (Suivre le lien)

 

Marc Châtaigner : Gaborone, le sommet de la dernière chance

http://www.matv.mg/?p=22811

Le sommet de Gaborone, Botswana, qui se tiendra d’ici peu, devra aboutir à la signature de la feuille de route finale, a martelé SEM Jean-Marc Châtaigner, ambassadeur de France à Madagascar. « Il est grand temps que Madagascar sorte de cette crise qui la secoue depuis trop longtemps et qui a … (Suivre le lien)

 

Monja Roindefo : à Gaboronne en tant que porteur du souhait du Peuple.

http://www.tananews.com/2011/05/monja-roindefo-a-gaboronne-en-tant-que-porteur-du-souhait-du-peuple/

Le président national du parti MONIMA, Monja Roindefo déplore la manière  dont le régime de Transition mène la désinformation sur le sommet de la SADC qui se tiendra le 05 juin prochain. « Le sommet de Gaborone ne se limite pas à une simple signature de la feuille de route », a-t-il précisé. L’ancien locataire de Mahazoarivo estime en effet que la SADC a convoqué les parties prenantes à Botswana afin de … (Suivre le lien)

 

Rapprochement de 3 « mouvances » militaires : des mesures après Gaborone ?

http://www.tananews.com/2011/05/rapprochement-de-3-%C2%AB-mouvances-%C2%BB-militaires-des-mesures-apres-gaborone/

L’armée est-elle neutre ? Elle prouvé elle-même qu’elle est loin de l’être. Effectivement trois « mouvances » ou entités de militaires, si le mot est plus convenable tiennent bien des réunions successives dans les coulisses. Des pro-Ratsiraka, des pro-Ravalomanana et des pro-Monja, ces Officiers et Sous-officiers témoignent un certain mécontentement envers les politiciens malgaches, lesquels peinent à … (Suivre le lien)

 

Sortie de crise : Des officiers et sous-officiers en colère contre les politiques

http://www.matv.mg/

Malgré le calme apparent au niveau de la grande muette, des officiers militaires ne cessent de chercher une issue favorable à la crise qui secoue Madagascar depuis 2009.
Le sommet entre les parties prenantes malgaches de Gaborone ne laisse pas indifférents certains officiers militaires malgaches. Selon des indiscrétions, les politiciens malgaches, que ce … (Suivre le lien)

 

Hery Rajaonariampianina : « La question de la comptabilité de la CENI est secondaire »

http://www.madagascar-tribune.com/Hery-Rajaonariampianina-La,15973.html

Pour Hery Rajaonarimampianina, ministre des Finances et du Budget, l’heure semble à la satisfaction. C’était en tout cas le cas lors de la séance de questions-réponses devant le Conseil supérieur de la Transition.

Le ministre met en avant des recettes fiscales et douanières supérieures aux prévisions budgétaires, et le paiement en temps et en heure de la dette malgache, qui a conduit à … (Suivre le lien)

 

Élections : Le mandat des maires dans le flou

http://lexpressmada.com/elections-madagascar/23972-le-mandat-des-maires-dans-le-flou.html

Le mandat des maires, les seuls élus des institutions de la transition, prendra bientôt fin. Mais le gouvernement ne fait pas part de son intention sur la question.

Alors que les acteurs politiques se focalisent sur la réunion de Gaborone pour trouver une issue à la crise, le sort des maires dont le mandat expirera bientôt reste incertain. « Le sujet ne … (Suivre le lien)

 

OPINION

A vouloir jouer les malins…

http://www.courrierdemada.com/mg/index.php?option=com_content&view=article&id=17430:a-vouloir-jouer-les-malins&catid=42:editorial

Le G8 vient de promettre des milliards et des milliards de dollars pour appuyer et soutenir le printemps arabe. Le Niger, la Guinée et la Côte d'Ivoire ont été invités à se joindre aux grands de ce monde à Deauville. Ils ont été gratifiés de milliards et de milliards de dollars eux aussi. Et le régime HAT dans tout cela alors que l'on ne cesse de clamer dans les rangs de Andry Rajoelina, que ces pays là n'ont fait qu'imiter et suivre la voie tracée à Madagascar par la révolution orange ? Une discrimination écoeurante, dénonce-t-on … (Suivre le lien)

 

Spécificité malgache ?

http://www.courrierdemada.com/mg/index.php?option=com_content&view=article&id=17427:specificite-malgache-&catid=44:chut

DSK, le patron du Fonds monétaire international, pour une affaire d'agression sexuelle a démissionné. Soumis à des accusations d'agressions sexuelles par deux ex-employées de sa mairie de Draveil (Essonne), un Français lui aussi, le secrétaire d'Etat français à la Fonction publique, Georges Tron, a démissionné ce dimanche 29 mai 2011. Aucun de ces personnalités françaises n'a attendu le verdict du … (Suivre le lien)

 

ECONOMIE

L’armée intervient contre les pilleurs de bois de rose

http://www.madagascar-tribune.com/L-armee-intervient-contre-les,15974.html

La mission est coordonnée par le ministère de l’Environnement, mais n’en reste pas moins militaire. Depuis le samedi 21 mai, des éléments des forces armées, de la gendarmerie et de la police ont commencé à pourchasser les coupeurs de bois de rose à l’intérieur des aires protégées du Nord Est de Madagascar. Cette intervention a lieu après que des reconnaissances par hélicoptère aient permis de … (Suivre le lien)

 

Assainissement du secteur minier : 100 tonnes de quartz collectées illicitement saisies

http://les-nouvelles.com/spip.php?article1009

Le secteur minier a toujours fait l’objet de tous les trafics. Aujourd’hui, les responsables s’engagent dans l’assainissement du secteur. Une importante saisie vient d’être effectuée.

L’assainissement du secteur minier se poursuit et les résultats sont encourageants. Tout dernièrement, la police des mines vient de réaliser la saisie de 100 tonnes de quartz laiteux (quartz mandronono), appelé également « Girasol ». Cette opération s’est déroulée dans plusieurs localités de … (Suivre le lien)

 

Agence immobilière : Un géant réunionnais s’installe

http://lexpressmada.com/agence-immobiliere-madagascar/23947-un-geant-reunionnais-s-installe.html

L’Ofim immobilier ouvrira la porte de sa première agence dans la Grande île en juillet. Il assurera la connexion entre Maurice, Madagascar et La Réunion

La concurrence augmente. Une importante agence immobilière réunionnaise, Ofim immobilier, annonce l’ouverture de son bureau à Madagascar. Les travaux de réhabilitation de leur localité sont déjà en cours à Antsahavola et l’agence prévoit d’ouvrir ses portes à partir de … (Suivre le lien)

 

Investissement : Des Indiens en prospection à Madagascar

http://lexpressmada.com/investissement-madagascar/23946-des-indiens-en-prospection-a-madagascar.html

« Agarwal's eye Hospital », spécialisé en ophtamologie intéressé par la Grande île. Des représentants de cet hôpital indien ont participé à la Foire internationale de Madagascar pour rencontrer les acteurs malgaches qui oeuvrent dans ce domaine. Une rencontre avec les opticiens et … (Suivre le lien)

 

FIM : Grand succès

http://www.matv.mg/?p=22805

Près de 40 000 visiteurs ont été enregistrés durant les 4 journées de la Foire Internationale de Madagascar, a indiqué Michel Domenichini Ramiaramanana, président de la FIM.
«En plus des 25 000 invitations gratuites distribuées, nous avons enregistré au moins 15 000 visiteurs payants, ce qui est quand même exceptionnel à Madagascar pour une … (Suivre le lien)

 

Vie économique : On n’est pas sorti de l'auberge

http://www.courrierdemada.com/mg/index.php?option=com_content&view=article&id=17425:vie-economique--on-nest-pas-sorti-de-lauberge&catid=34:politique&Itemid=60

Les pays de l'Afrique sub-saharienne ont réalisé une croissance économique moyenne de 7,1% ; alors que Madagascar en a été très proche de zéro, donc en pleine récession, et pourtant le gouvernement pavoise qu'elle a eu le satisfecit des bailleurs de fonds pour avoir géré les … (Suivre le lien)

 

SOCIAL

Crise de l'emploi : La politique fiscale pointée du doigt

http://lexpressmada.com/crise-de-l-emploi-madagascar/23962-la-politique-fiscale-pointee-du-doigt.html

La quête d'emploi reste un problème. Mais les crises socio-économiques conjuguées avec la politique fiscale fragilisent les créations d'entreprise et d'emploi.

La politique fiscale actuelle menée par l'État risque d'affaiblir le secteur privé. Elle tue ainsi l'emploi, a annoncé vendredi Christian Ntsay, représentant résident de l'Organisation internationale du … (Suivre le lien)

 

rov@higa  

Publié dans La Presse

Partager cet article
Repost0

Etrange manipulation !

Publié le par Patrick Rajoelina

http://fanorenana.blog.lemonde.fr/

http://fanorenana.blog.lemonde.fr/files/2010/11/photo-pr-patrick-robert-3.1288973512.miniature.jpg

 

Le quotidien politique malgache La Gazette de la Grande île, dans un article publié le 24 mai dernier intitulé "Paul Maillot Rafanoharana : le conseiller superstitieux", commente l' "éviction précipitée" de ce conseiller diplomatique du président de la Haute autorité de Transition (HAT).

 

Après avoir exposé que cette personne n'avait aucune compétence en matière de gestion publique des affaires et a fortiori de diplomatie (il serait chef d'une petite entreprise prestataire de HLM dans la banlieue de Nantes), le quotidien rappelle une bien triste histoire judiciaire à laquelle fut confronté l'intéressé (rappelant un fait divers le concernant publié dans le quotidien Libération du 13 mars 1999 : "Une histoire : gendarme maudit").

 

Le plus étrange dans cette dépêche de La Gazette de la Grande île du 24 mai dernier fut cette phrase de conclusion :

 

"On sait par ailleurs que Paul Maillot a été propulsé à son poste grâce au soutien d'Annick Rajaona, porte-parole de la présidence de la Transition, et de Patrick Rajoelina." 

 

Vraiment étrange car, pour ce qui me concerne :

 

- je n'ai jamais vu ce monsieur Paul Maillot ;

-  je ne connaissais pas son existence avant qu'il soit appelé à ce poste qui nécessite évidemment une connaissance parfaite de l'Histoire politique et diplomatique de notre Pays et un minimum de compétence en matière de gestion des affaires publiques ;

- je suis assez choqué d'être amalgamé à cette nomination... qui n'aurait jamais avoir eu lieu. Notre haute fonction publique diplomatique Malagasy dispose en effet de suffisamment de diplomates de profession, qui ont toutes les compétences pour défendre les intérêts de notre pays.

 

Cette évocation de mon nom autour de cette malheureuse affaire qui souille une fois de plus la réputation, la crédibilité et l'Honneur de notre Pays est tout simplement inadmissible.

 

Ma priorité, chacun le sait, est de faire en sorte que notre Pays retrouve le chemin de la Paix sociale, du développement économique et de la crédibilité internationale.

 

Mon combat n'est pas celui de participer, de près ou de loin, à des nominations fantaisistes  au sein de l'appareil d'Etat. Mon combat est de rassembler ce qui est épars et de permettre à notre Pays de devenir une grande Nation fraternelle.

 

Ma préoccupation est celle des 22 millions de Malagasy qui s'interrogent sur les motivations réelles de ceux qui font durer la Transition et qui n'ont pas voulu poursuivre le débat fécond avec les Malagasy au lendemain de l'adoption de la Constitution à la rédaction de laquelle j'ai eu l'honneur de participer.

 

Mais, pour en revenir au fait : dans cette étrange manipulation médiatique, à qui profite le crime ?!

 

Patrick RAJOELINA

Président du mouvement civique FANORENANA "Pour une Troisième voie !"

Membre du Comité consultatif constitutionnel  (CCC)

Publié dans COMMUNIQUE

Partager cet article
Repost0

JUSTICE ET DROITS DE L'HOMME à MADAGASCAR 29 Mai

Publié le par justmad

DESSIN : ALLONS TOUS A GABORONE !

http://justmad.canalblog.com/archives/2011/05/28/21247284.html

 27 & 28/05/11 - Le Courrier, L'Express, Midi - Le déplacement à Gaborone, pour le "Sommet de la dernière chance" qui doit réunir les « parties prenantes » suscite bien de convoitises… La Sadc n'a pas encore fait connaître la liste des invités. Les débats sont vifs pour savoir quelles seront les forces politiques admises à faire le déplacement. L'ordre du jour n'est pas arrêté. La société civile et les syndicats ne veulent pas rester sur la touche. On évoque aussi la participation de l'armée, "garante de l'unité nationale", voire du Conseil Oecuménique des Eglises (Ffkm). Les frais de déplacement sont pris en charge par la Sadc.

(Voir les dessins sur le site)

 

 

SURVOL 21/2011 - DU 21 AU 29 MAI

http://justmad.canalblog.com/archives/2011/05/29/21202798.html

 

La crise politique

 ± Sortie de crise : le Sommet de la Sadc de Windhoek, le 20 mai, n’a pas permis de progresser. Une rencontre « entre toutes les parties » est proposée à Gaborone le 6 juin. Le Sommet a « réitéré la nécessité d'un processus ouvert à tous en vue de trouver une solution durable aux défis que connaît le pays ». Le secrétaire exécutif du bloc régional a prévenu : « C'est le dernier effort [...] pour tenter de convaincre toutes les parties qu'elles doivent prendre part à la feuille de route pour le bien de leur peuple. […] Ce sera la dernière rencontre ». La résolution finale a été différemment interprétée par les protagonistes. Andry Rajoelina ne se rendra à Gaborone que s’il y est invité « en tant que chef de la Transition », pour entériner le ralliement des trois mouvances à la feuille de route qu’il se refuse à voir renégociée. Il affirme que la Sadc l’a adoptée et que ce sont « les représentants de ceux qui avaient paraphé la feuille de route qui se rendront à Gaborone ». La « dernière chance » dont fait mention la Sadc ne viserait que les trois mouvances récalcitrantes. La mouvance Ravalomanana déclare quant à elle : « On n’a pas accepté la feuille de route paraphée le 9 mars car elle est unilatérale et n’inclut pas tous les Malgaches ». Marc Ravalomanana et Zafy Albert se rendront au rendez-vous à la condition de pouvoir discuter de son contenu. La Sadc doit soumettre un ordre du jour et déterminer quels seront les formations ou groupements invités. Des observateurs se montrent sévères vis-à-vis de l’organisation régionale, accusée d’alimenter les fausses interprétations et de semer à nouveau le trouble au sein de la classe politique. L’intense tournée de lobbying d’Andry Rajoelina en Afrique et en Europe ne semble pas avoir convaincu ses interlocuteurs. Pour l’heure, seuls la France et Maurice poussent à l’adoption de la feuille de route. Le ministère français des Affaires étrangères réitère le caractère constructif de celle-ci, sans pour autant affirmer qu’elle ait été validée lors du Sommet de Windhoek. Il réaffirme le soutien de la France à l’équipe de médiation. La situation demeure donc très incertaine et l’on s’interroge : qu’adviendra-t-il si les trois mouvances refusent de signer la feuille de route en l'état ? Malgré ses certitudes de façade, le régime sent que rien n‘est encore acquis. Il a envoyé une délégation au siège de la Sadc. « Des contre-vérités sont véhiculées par les mouvances des trois anciens présidents, d'où cette démarche officielle afin de demander les détails de la décision du Sommet », explique le ministre de la Communication. Dans l’attente de savoir quels seront les heureux bénéficiaires de l’invitation, les politiques se bousculent pour pouvoir être présents au rendez-vous de Gaborone. L'expression « les parties prenantes » du communiqué de la Sadc est suffisamment vague pour entretenir toutes les spéculations. Pour le pouvoir, il ne peut s'agir que des 8 forces politiques qui ont paraphé la feuille de route, auxquelles il faut ajouter les trois mouvances. Une approche vivement contestée. Marc Ravalomanana et Tomas Salomao se sont rencontrés à Johannesburg pour en débattre. La société civile, l’Armée - garante de l’unité nationale-, et le Ffkm, devraient, selon certains, faire également le déplacement. La Sadc serait en train de revoir ses critères de classification des forces politiques. Les frais occasionnés par ce déplacement seront pris en charge par la Sadc.

--------------------------------------------
Survol démarré le samedi 21 mai
----------------------------------------
----

±Un parcours de validation de la feuille de route semé d’embuches. Après le Sommet de Windhoek du 20 mai et celui du 5 juin à Gaborone, le document, s’il est entériné par les « parties prenantes », devra encore être soumis aux chefs d’Etat de la Sadc, réunis à Johannesburg du 10 au 12 juin. Il prendrait ensuite la direction de la Guinée Equatoriale où se déroulera le 29 juin le Sommet de l’UA. Ce n’est qu’au terme de ce parcours des plus incertains que Madagascar pourrait connaître un début de reconnaissance internationale.

±Le Congrès de la Transition adopte son ordre du jour sans débat et dans la précipitation. L’urgence est plus que jamais d’organiser les élections, sans tenir compte des réserves de la communauté internationale et en anticipant sur les conclusions du Sommet de Gaborone. Une manière aussi de faire pression sur les trois mouvances. La question de l’amnistie reste en suspens, de même que le dossier de l’élargissement des institutions de la Transition. Le Parlement a adopté le projet de Code électoral. Des avancées ont été constatées mais des mesures discriminatoires introduites par le précédent régime ont été confirmées, voire aggravées. Au nombre des innovations, la révision annuelle de la liste électorale. Le projet entérine le bulletin unique. Certaines sanctions ont été durcies. Le projet confirme qu’un membre de la diaspora ne peut pas se présenter aux élections s’il ne réside pas dans le pays dans les 6 mois précédant la date d’ouverture du dépôt de candidature. Une mesure qui vise en premier lieu les deux ex-présidents en exil. Autre discrimination : le doublement de la caution exigée pour tout dépôt de candidature aux présidentielles. Le projet n’aborde pas la question du financement de partis et de la campagne électorale

±Camille Vital jette un pavé dans la marre en affirmant que la réconciliation nationale est inutile : « Nous n'avons pas besoin de réconciliation. […] Personne n'a tiré sur personne et personne ne s'est battu », a-t-il indiqué pour justifier sa position. « Notre problème se résume aux trois mouvances. Nous les avons sollicitées, mais elles n'ont pas répondu. Tant pis pour elles », a-t-il lâché. Il a également décoché une flèche à la Sadc : « Globalement, c'est la décision de la Sadc qui fait perdurer la transition ». Cette déclaration inattendue, qui ne fait pas l’unanimité au sein des formations qui soutiennent le pouvoir, va à l’encontre de la feuille de route paraphée, laquelle prône des mesures d’apaisement, dont la réconciliation nationale et une large amnistie. Des commissions ont été installées au Parlement pour préparer les textes afférents.

±« Ombre chinoise sur les élections », titre Le Courrier. La détermination d’Andry Rajoelina à organiser les élections avant le 30 novembre trouverait sa source dans l'assurance d’un financement promis par China international Fund (CIF). Le groupe est actionnaire avec l'Etat malgache dans la société Madagascar Development Corporation et il est très puissant dans plusieurs Etats africains. Cette société mixte serait étroitement associée au financement des grands chantiers de la HAT annoncés lors de la campagne référendaire. Le groupe chinois aurait été introduit à Madagascar par l'ancien ministre des Mines du gouvernement guinéen de transition. Le ministre français des Affaires étrangères aurait fait part de son mécontentement à Andry Rajoelina lorsque ce dernier s’est félicité de la coopération privée chinoise lors de leur rencontre du 12 mai à Paris.

±La CNOSC veut se fait entendre. Au lendemain du Sommet de Windhoek, elle rappelle que « la société civile est l’une des parties prenantes et acteur à part entière dans la résolution de la crise et dans la préparation de l’avenir de la nation ». Elle ajoute : « quelque part, la CNOSC, et la société civile en général, ont perdu leur crédibilité, mais nous allons faire en sorte que ce ne soit plus le cas ». La société civile réitère ses exigences de neutralité de l’administration, d’instauration d’un cadre apaisépermettant de réaliser la réconciliation nationale et l’amnistie préalable aux élections, de non-éligibilité des membres du gouvernement de Transition, lequel ne devrait prendre aucune décision engageant l’avenir. Le feuille de route, dans sa version actuelle, « ne prend pas en compte les véritables aspirations populaires et ne traite que de façon superficielle et partielle les problèmes de fond ». La société civile déplore « la régression de la démocratie, la dégradation de l’économie et de la bonne gouvernance, la hausse du chômage, l’insécurité, l’accès inéquitable aux soins, la dégradation de l’environnement, le taux d’abandon scolaire, la corruption et l’invasion de la politique au sein de l’armée, du système judiciaire et de la religion ».

±.Poursuite du « Rodobe » : Zafy Albert malmené par les forces de l'ordre. Le « Mouvement des Malgaches pour la patrie » a vu ses tentatives de manifestation sur la voie publique fermement réprimées par l’Emmo/Reg. Elles ont lancé des grenades lacrymogènes sur le 4x4 de l’ancien président, qui voit dans cet incident une attaque personnelle. Quelques échauffourées ont été signalées, 9 personnes ont été arrêtées. Un dossier sur ces incidents a été remis aux ambassades de Chine, de France et de Turquie, ainsi qu’à la représentation des Nations unies. Albert Zafy entend démontrer que les droits fondamentaux d’expression et de manifestation sont bafoués. Il indique vouloir rechercher la provenance des bombes lacrymogènes utilisées.

±.Guy Maxime Ralaiseheno, président de l’AMM, de nouveau suspendu pour 2 mois. La suspension de fonction, qui avait été renouvelée pour un mois, était arrivée à son terme et ne devait plus pouvoir être reconduite. Le président de l’AMM s’était récemment rapproché du mouvement « Rodobe ».

±.Le pays profond ignore tout des débats politiques qui agitent la capitale et vit dans la terreur des « dahalo ». « Justice et Paix » évoque le fossé qui se creuse entre ce qui se dit dans la capitale et les réalités vécues dans les régions en matière de confection des listes électorales et de préparatifs des élections. «Les citoyens ne savent même pas que le pays se prépare pour des élections ; ils ne savent même pas ce que les politiciens discutent à propos de la médiation de la Sadc… ». L’organisation catholique se déclare très préoccupée par l’insécurité qui règne dans les campagnes. Les commanditaires de vols de zébus seraient des exportateurs de bêtes sur pied, qui agissent depuis la capitale et le cercles du pouvoir. Maurice est soupçonné d’être un relais de ces exportations. Le président du Leader Fanilo, dénonce le silence et l’indifférence du Parlement vis-à-vis des graves difficultés que supportent les populations.

±.76 policiers poursuivis en Justice pour avoir enfreint l’éthique professionnelle. Des mesures d’assainissement sont en cours, annonce le ministre de la Sécurité intérieure. Parmi les faits reprochés, la location d’armes, la participation directe à des associations de malfaiteurs, le rançonnage de transporteurs.

±.Mamy Rakotoarivelo auditionné par le Doyen des Juges. Cette audition s’inscrit dans le cadre de l’affaire de l’attentat contre le véhicule d’Andry Rajoelina. Il a été confronté aux deux présumés auteurs de l’attentat, qui l’avaient mis en cause dans cette affaire. Ceux-ci-ci restent détenus jusqu’au procès dont la date n’est pas fixée.

Droits humains, gouvernance

±.Journée mondiale des enfants disparus. Depuis l'intervention du Syndicat des professionnels du travail social (SPDTS), en 2009, 2.501 plaintes ont été déposées et 713 enfants sont encore introuvables à ce jour. La régression du niveau de vie, renforcée par la crise de 2009, favorise la déstructuration de la cellule familiale. Chômage, précarité, violence au niveau du couple, maltraitance, non-respect des droits, affectent majoritairement les femmes et les enfants. Ces situations favorisent les disparitions d’enfants (fugue, égarement, enlèvement,….). 78% des enfants en fugue (dont 13% sont domestiques ou travailleurs), quittent volontairement leur cadre de vie habituel en raison de la maltraitance qu'ils ont subie.

±. Un front contre la corruption. Une plateforme de concertation a été constituée entre 5 institutions : la médiature de la République, le CSI, la Chaîne pénale anti-corruption, le Bianco et le Samifin. Objectif : le renforcement de l’Etat de droit. La plateforme mise sur un éventail de « démarches cohérentes », à travers le renforcement des capacités et compétences de leurs membres, l’organisation de programmes de formation et l’échange d’informations. Les présidents des composantes démentent que cette création ait été rendue nécessaire suite au constat d’échec des politiques antérieures de lutte contre la corruption.

Economie, social

±. Pour un moratoire des financements européens sur les extractions minières. Dans une lettre ouverte à la présidence de l'UE et aux institutions européennes, 50 eurodéputés demandent de cesser les financements de l'Union aux industries extractives, tant que les normes et réglementations adéquates n'ont pas été établies. Ils se disent préoccupés par les financements consentis par la BEI dans des projets miniers en Afrique ainsi qu’à Madagascar. « Les mines sont généralement exploitées par des multinationales qui ont souvent des liens étroits avec des paradis fiscaux et opèrent partout dans le monde, ce qui les rend extrêmement difficiles à contrôler et à tenir responsables des dommages (environnementaux ou sociaux) qui peuvent résulter de leurs activités ».

±. Total délaisse le pétrole lourd de Bemolanga. Son directeur régional explique que l'extraction de pétrole lourd n’est pas rentable actuellement, en dépit de la hausse des cours du brut. Total a tout de même proposé de rester encore un an sur l'île. Le groupe va mener des explorations pour juger de la faisabilité d’exploitation du pétrole conventionnel. Les relations entre la France et Madagascar se sont réchauffées depuis la chute de Marc Ravalomanana et un départ de la société française serait vécu par le pouvoir comme un abandon, estime-t-on.

±. L'Inde s'intéresse à Madagascar. Le 2ème Sommet Inde-Afrique s'est ouvert à Addis-Abeba. L’Inde s’est alignée sur la communauté internationale et a suspendu son aide mais elle reste très intéressée par la Grande Ile. Jusqu’en 2008, ce pays s’était impliqué dans le domaine agricole et avait noué un partenariat notamment pour de l’outillage et des semences. Les deux pays ont une relation particulière puisque de nombreux immigrés indiens de longue date, les karanas, sont des acteurs incontournables de l’économie du pays. Quelques grosses sociétés commencent à s’intéresser aux potentialités de Madagascar dans le domaine des industries extractives, mais aussi dans l’agrobusiness (cf le projet Varun, très contesté).

±. Une délégation de China-Africa Agricultural Investment aurait été reçue par le ministre de l’Agriculture. Il s’agirait de négocier l’octroi à CAAI d’importantes superficies de terres arables. Dans la même optique que l’accord avorté avec Daewoo, les productions seraient destinées à l’exportation.

±. Les aires protégées menacées par la persistance de la crise politique. Le projet de financement additionnel en souffrance à la Banque mondiale. Son absence constituerait un très sérieux handicap pour la gestion environnementale malgache. Les fonds accordés par la Banque représentent 61% de l'aide publique pour le financement des aires protégées. Dans un mois, ces fonds seront épuisés. Voahary Gasy estime cependant que la bonne gouvernance doit d'abord être de mise avant d'accorder ce soutien financier d'urgence. La Banque a fait savoir qu’un choix de gouvernance devrait être fait, entre la promotion du tourisme et ses apports durables en devises et le gain à court terme des trafics environnementaux, car il en va de la réputation du pays.

Publié dans Dans le courrier

Partager cet article
Repost0

Kabarin-dRamatoa Lalao Ravalomanana- Fetin'ny Reny 2011

Publié le par GTT International

http://3.bp.blogspot.com/_n_2MMK4gZKw/TMGWIKOzjgI/AAAAAAAAAHw/k8v44K_edRw/S229/Logo_(Baner)_GTTgeDEFINITIF.png

 

Kabarin-dRamatoa Lalao Ravalomanana- FETIN’NY RENY ALAHADY 29 MEY 2011

http://gtt-international.blogspot.com/2011/05/kabarin-dramatoa-lalao-ravalomanana.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+GttInternational+%28GTT+International%29

 

Amin’izao andron’ny 29 mey 2011 fankalazana ny Fetin’ny Reny eto amintsika izao dia raisiko ho fifaliana mitafotafo sady voninahitra lehibe ny miarahaba ny Reny malagasy rehetra tsy an-kanavaka nahatratra ity andro anio ity. Faly satria mbola samy velon’aina ary afaka mifampiarahaba na dia miaina ao anaty fahasahiranana lalina avokoa aza isika rehetra, na ny isam-batan’olona, na ny isa-tokantrano sy ny isam-pianakaviana, noho ny krizy mianjady amin’ny Firenena malagasy nandritra izay roa taona mahery izay.

Am-panetretena no anolorako izany arahaba izany satria miharihary loatra ny herim-po asehon’ny reny sy ny vehivavy malagasy tsy an-kanavaka, na antitra na tanora, na an-tanan-dehibe na any ambanivohitra, manerana ny faritra 22, miezaka hatrany mampandeha ny fiainana andavanandro sy ny fiainan-pirenena na dia iharan’ny mafy indrindra aza amin’izao krizy izao.

Ao anatin’ny tsy fisiana sy korontana ary tebiteby lava ny vahoaka amin’izao fotoana izao. Maro ny tsy an’asa, zara raha misy vola amidy sakafo sy iantohana ny ankizy ho any an-tsekoly, ao ny mandry fotsy na tsy mihinana raha tsy indray mandeha isan’andro ary mihamaro hatrany ny isan’ny zaza maty vokatry ny tsy fahampian-tsakafo sy ny hanoanana. Manoloana izany dia vao mainka mirotsaka an-tsehatra ny reny eo amin’ny asa aman-draharaha, na an-tsaha na an-tanàna, iadiana amin’izany fahasahiranana izany.

Mitombo hatrany koa ny isan’ ny tokantrano rava vokatry ny tsy fisian’ny vola miditra, eo ihany koa ny fisarahambazana, faharavàn’ny fifankatiavana sy ny fihavanana eo amin’ny mpivady, ny mpiray-tampo, ny zanaka sy ny ray aman-deny vokatry tsy fitovizan-kevitra ara-politika eo amin’ny Firenena. Mihamaro isa araka izany koa ireo reny sy tovovavy izay mizaka irery ny famelomana sy ny fanabeazana ny ankizy, miezaka mikolokolo sy manabe ny ankohonana sy ireo taranaka mba ho olom-banona, ary mitandro hatrany ny fifankatiavana sy ny fihavanana izay anisan’ny fototra lehibe iorenan’ny soatoavina malagasy.

Ny herin’ny fitiavan’ny Reny izay mateza, mahery sady manam-paharetana, no heverina hatramin’izao fa fara-tampony indrindra eo amin’ny karazam-pitiavana misy eo amin’ny olombelona. Ary ny tena maha zava-dehibe azy dia io no fototry ny fifankatiavan’ny mpiray tampo sy ny ankohonana, ny firaisankina ary ny fifanohanana, na am-pifaliana na an-karatsiana, eo amin’ny mpiray tanàna sy ny mpiara-monina ary ny firenena.

Sarotra sady mila herim-po sy faharetana ny fahitàna vaha-olana eo amin’ny fiainan’ny reny tsirairay avy ankehitriny noho ny toe-javatra manahirana eo amin’ny fiainam-pirenena.

Mihasarotra sy mihamitombo ny andraikiny; mpamelona ny tokantrano sy ny ankohonana, mpanabe sy mpanolokolo, mpampiray sy mpampihavana, indrindra ao anatin’izao fotoan-tsarotra izao; mpitady vahaolana eo no eo manoloana ny fiainana andavanandro, ary mpitady vahaolana maharitra mba isian’ny fivoaram-piainana sy fivoaran’ny toe-tsaina eo amin’ny rehetra ka ahafahan’ny firenena miroso ho amin’ny filaminana sy ny fampandrosoana maharitra amin’izay.

Izany sy izany ankehitriny no andraikitra efa sahanin’ny reny malagasy sady takiana aminy rahateo. Ary miorina amin’izany rehetra izany ny Hasina na ny fahamendrehana ekena fa ananany.

Ka hoy aho mamarana ity fiarahabàna sy fanandratana ary famporisihana antsika reny malagasy ity, raha mindrana ny tononkalon’ny andrarezina iray izay hitako fa mitaratra ny herim-po sy ny toetra ananan’ny Reny malagasy rehetra:

Ramatoa Lalao Ravalomanana

TSY KIVY

Tsy kivy aho satria
Ny sotasota maro
Manakana ny dia
Dia mainka toy ny laro
Sy zezika hampaniry
Ny fikasako hikiry

Tsy kivy aho satria
Ny hery tato anatiko
Tsy osa na malia
Fa mandra-pahafatiko:
Mivonona handresy
Ny loza mifanesy.

(tononkalon’i RADO - Dinitra)


Koa sady mamerina ny fiarahabàna eram-po eran-tsaina ho antsika reny aho, no misaotra sy mankahery ary mitso-drano ahaleo ahalasana eo anatrehan’ny adidy sy andraikitra mankadiry sady sarotra iantsorohantsika .Matokia fa momba antsika mandrakariva Andriamanitra.

Publié dans COMMUNIQUE

Partager cet article
Repost0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>